ULIČNÍK‎ > ‎

V Domkách

Dnešní ulice V Domkách začíná jako odbočka z tzv. staré Plzeňské a slepě končí u domu čp.321. K 4. únoru 2011 evidovalo Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 8 adres. Jedná se o popisná čísla: 321, 322, 325, 328, 329, 330, 331 a 460. Vývoj názvů tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
V Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) je v plánu města z r.1838 tato ulice sice zakreslena, ale nemá uvedeno jméno a je zahrnuta do části města zvané Neustadt (Nové město).
Adresář z roku 1912 (Karl Hlawaty: Adressbuch u. Führer für den politischen Bezirk Mies) stále zařazuje čp. 321, 322, 325, 328, 329, 330, 331 a 460 pod společné označení čtvrti Neustadt.
Křižovatka ulic Plzeňská, Ruská a V domkách (jaro 1991)
Stejné pojmenování (Neustadt) i stejná popisná čísla se vyskytují i ve Sběrných domovních arších ze Sčítání lidu 15.února 1921.
Adresář z r.1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) uvádí názvy ulic jenom v případě, že je v daném v popisném čísle provozována nějaká živnost. V našem případě je zaznamenáno pouze Neustadt čp.325 – Brunschlik Heinrich, čalouník a čp.330 – Ziegler Andreas, švec.
V adresáři z roku 1938, uveřejněném v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies (Dinkelbühl 1975), se u popisných čísel 321, 322 a 325 objevuje název Schwarzer Teich (Černý rybník). Nevím, proč lokalita dostala zrovna toto jméno. Ač jsem se snažil, žádný rybník, ba ani jinou sebemenší vodní plochu jsem na mně dostupných starých mapách nenašel. Ani německá pamětnická literatura si v původu tohoto pojmenování není jistá. Připouští, že na dvoře zde stojící zemědělské usedlosti, mohl být rybníček, zkalený močůvkou a že ten dal místu jméno. Táž literatura připomíná u čp.325 cukrárnu Ferdinanda Lenharta. Zbývající popisná čísla 328, 329, 330, 331 a 460 pak obdržela označení Katzenwinkel (Kočičí kout či koutek).
Obdobná situace se opakuje i v adresáři z roků 1938 – 1945: Schwarzer Teich (čp. 321, 322 a 325) a Katzenwinkel (čp. 328, 329, 330, 331 a 460).
Řadu změn přinesl opět až r.1945. Národní výbor nahradil německý název Schwarzer Teich českým U černého rybníka a objednal v Plzni zhotovení dvou orientačních tabulí. Název zřejmě nevznikal lehce. V rukopisných pracovních seznamech se objevují návrhy U Elišky, U rybníčku. I Místní správní komise vybírala nový název z možností jako U Stalingradu, Na rybníku. Nakonec zvítězilo pojmenování V domkách. Označení Katzenwinkel se asi již v té době nepoužívalo. Alespoň Národní výbor a ani Místní správní komise ho ve svých seznamech náhrad německých názvů nezmiňují.
Průběžně doplňovaný pracovní adresář nynějšího stavebního úřadu někdy z let těsné po r.1945 uvádí název V domkách u popisných čísel 321, 322, 325, 328, 329, 330, 331 a 460.
Podle nových pravidel českého pravopisu se dnes v názvech ulic, které jsou tvořeny předložkovým spojením (po předložce následuje podstatné jméno), píše předložka i podstatné jméno s velkým počátečním písmenem, tedy V Domkách.