ULIČNÍK‎ > ‎

Ruská

Dnešní ulice Ruská začíná jako odbočka z tzv. staré Plzeňské, pokračuje přibližně východním směrem a po průchodu Koubkovou branku ústí do ulice Na Příkopech.
K 28. lednu 2011 evidovalo Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 9 adres. Jedná se o popisná čísla: 276 (Koubkova branka), 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313, 612.
Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
1838 - v Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) je v plánu města z r.1838 tato ulice sice zakreslena, ale nemá uvedeno jméno.
Adresář z roku 1912 (Karl Hlawaty: Adressbuch u. Führer für den politischen Bezirk Mies) zařazuje čp. 276, 304, 305, 307, 308, 310, 311 a 313 pod společný název Neustadt. Adresář z tohoto roku končí popisným číslem 551.
Stejné pojmenování (Neustadt) i stejná popisná čísla se vyskytují ve Sběrných domovních arších ze Sčítání lidu 15.února 1921.
Adresář z r.1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) uvádí názvy ulic jenom v případě, že je v daném v popisném čísle provozována nějaká živnost.
 V našem případě je zaznamenáno pouze Neustadt čp.307 – Felber Josef, pokrývač. U zbývajících popisných číslech jsou uváděni pouze majitelé domů. Např. čp.276 (Koubkova branka), majitel městská obec.
Velký nárůst výstavby nových domů v období let 1928 – 1938 (počet popisných čísel se za těch deset roků zvýšil skoro o 200), donutil stříbrské radní, aby původně městskou čtvrť Neustadt rozdělili na jednotlivé ulice.
V adresáři mapující situaci kolem roku 1938, uveřejněném v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies (Dinkelbühl 1975), se u popisných čísel 276, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313 a 612 objevuje název Pochmühlweg (český ekvivalent by byl přibližně Cesta vedoucí ke stoupě).
Strojopisný adresář přibližně z let 1938 – 1945 upravil název na dvojslovné Pochmühl Weg. Adresář uvádí popisná čísla 276, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313 a 612.
Náhrada německých názvů městských veřejných prostranství názvy českými v roce 1945 byla opět ve znamení sporu Národního výboru Stříbro a stříbrské Místní správní komise. NV navrhl 12.6.1945 a ve stejný den i zadal výrobu 2 orientačních tabulí s názvem Havířská ulice. MSK na svém zasedání 30.10.1945 přijala návrh Ruská ulice.
Pracovní adresář nynějšího stavebního úřadu někdy z let těsné po r.1945 uvádí název Ruská u popisných čísel 276, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313 a 612. Koubkova branka (čp.276) slouží dnes jako klubovna Privilegovaného měšťanského střeleckého sboru Stříbro - stříbrských ostrostřelců.