ULIČNÍK‎ > ‎

Pivovarská

Dnešní ulice Pivovarská je krátká ulička začínající na Masarykově náměstí mezi domy čp. 17 a 437 a vedoucí k areálu bývalého stříbrského pivovaru.
Pivovarský dvůr

K 30. prosinci 2013 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici pouze jedinou adresu a to čp. 19. Jedná se o jednu ze dvou stříbrských ulic, které mají jen jedno popisné číslo (tou druhou je ulice Luční).
V průběhu let nedávala tato krátká a svým směrováním jednoznačná komunikace příliš možností k pojmenování. Proto bude i náš dnešní článek kratší.
V knize Historické paměti města Stříbro (Ign. Fischer, 1883) je v seznamu majitelů domů zařazeno čp. 19 do I. městské části (čtvrti). Jako majitele eviduje tento seznam Městský pivovar (v originále Bürgerl. Bräuhaus).

Adresáře z let 1912 až 1938 uvádí tuto ulici jako součást náměstí / 1912 - Stadtplatz, 1921 - Náměstí. 1929 - Stadtplatz, 1938 - Ringplatz.

Teprve nedatovaný plán města, mapující situaci v letech1938 -1945, zavádí pro tuto ulici název Brauereigasse / = Pivovarská ulice.
V návrhu na přejmenování ulic, který vypracoval koncem roku 1938 úřad starosty, i v objednávce na zhotovení nových orientačních cedulí z března 1940 tato ulice chybí.
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy. Národní výbor i Místní správní komise se tentokrát vzácně shodly na pojmenování Pivovarská ulice.

Dne 3. června 1950 oznámilo podnikové ředitelství Západočeských pivovarů v Plzní trvalé ukončení provozu stříbrského pivovaru.
Název Pivovarská tak zůstal jedinou připomínkou kdysi slavné, více jak 750 let trvající, pivovarské tradice ve Stříbře.
Areál ještě jednou ožil a to když objekt pivovaru převzal v r. 1954 Krajský zemědělský nákupní podnik. Pivovarské sklepy pak sloužily jako dozrávárna banánů.