ULIČNÍK‎ > ‎

Partyzánská

Dnešní ulice Partyzánská začíná proti hotelu Branka jako levostranná odbočka ze staré Plzeňské a pokračuje přibližně východním směrem až na konec městské zástavby.
K 17.červnu 2011 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 6 adres. Jedná se o popisná čísla: 370, 373, 379, 380, 488, 611.
Podle kronikáře Adolfa Vešty se ulice na přelomu 18. a 19. stol. jmenovala Pastýřská, údajně podle zde sídlících pastýřů. V souvislosti s pastýři uvádí tato kronika také následující zajímavost: v r.1779 přijala Městská správa „úsporný balíček“ a rozhodla, že městský pastýř již nebude více troubit, protože ročně spotřeboval jednu trubku, ale bude nadále pouze práskat bičem. Úsporná opatření vedla časem městskou správu až k úplnému zrušení pastýřů jako zbytečných. Po žalobě stříbrských občanů však byli městští radní přinuceni dvorní kanceláří funkci pastýře v r.1837 obnovit.
V Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) je v plánu města z r.1838 ulice zakreslena, ale není pojmenována a je zařazena do čtvrti Untere Vorstadt / Dolní předměstí.
Stejné pojmenování (Untere Vorstadt) uvádí v roce 1912 i Adresář a průvodce politickým okresem Stříbro (autor Karl Hlawaty) u čp.370, 373, 379, 380. Čp.488 situuje tento adresář do ulice Anton de Padua s poznámkou Wächterhaus / drážní strážní domek. Adresář končí číslem 551.

Sběrné domovní archy ze Sčítání lidu 15.února 1921 evidují čp.370, 373, 379, 380 pod názvem Dolní předměstí. U čp.488 není zaznamenána ani ulice ani čtvrť, pouze jako majitel je uvedeno: čs. Staatbahn / česká státní dráha. Sčítací archy končí číslem 561.
Také adresář z roku 1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) uvádí pojmenování Untere Vorstadt. Názvy ulic jsou zde uváděny pouze u popisných čísel, kde je provozována nějaká živnost. Z dnes platných popisných čísel adresář eviduje pouze čp.380 (Hofbauer Rudolf, zahradník) a končí číslem 665.
V roce 1938 již ulice získala svoje jméno. Adresář v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies, (Dinkelbühl, 2008) mapující stav kolem r.1938, zaznamenává název Gabelgasse u čp.370, 373, 379, 380 a 611. U popisného čísla 488 je uvedeno Kladrauer Strasse, Staatsbahn.
Tento bývalý, dodnes obývaný strážní domek, stojící osamoceně v blízkosti železniční trati 
Na předválečné fotografii je vlevo uprostřed pohled na část ulice Partyzánská
Stříbro – Vranov, zřejmě svým umístěním dělal městským úředníkům trvale problém „kam s ním“.
V souvislosti s ulicí Partyzánskou vzpomínají pamětníci také na názvy Flederwischgaßl či Peroutkova.
Dvojslovné pojmenování Gabel Gasse uvádí nedatovaný, strojopisný adresář z let 1938 – 1945. Evidována jsou čp. 370, 373, 379, 380, 488 (s poznámkou: Staatsb. Wächterhaus) a 611.
Změny v uličním názvosloví v 1945 se dotkly i této komunikace. Národní výbor přijal pojmenování Netopýří ulice (objednány 2 orientační cedule). V úvahu připadal i nepřijatý název Brokařská ulice. Místní správní komise opravila 30.10.1945 svůj původní název Partyzánská ulice na nový Ulice Partyzánů (psáno s velkým P).
Po roce 1945 je pak uváděn již pouze dnešní název Partyzánská a to u čp.370, 373, 379, 380 (zahradnictví), 488 (s poznámkou ČSD - strážní domek) a 611.