ULIČNÍK‎ > ‎

Nerudova


Dnešní ulice Nerudova začíná jako levostranná odbočka z ulice Palackého, postupuje severním směrem, kříží ulice Gagarinovu, Brožíkovu, Dukelskou a pokračuje až na konec městské zástavby
K 20.květnu 2011 evidovalo Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 39 adres. Jedná se o popisná čísla: 696, 791, 795, 819, 1009, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1470, 1488, 1493, 1494, 1527 a 1555.
Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o novodobou zástavbu, bude naše povídání o této komunikaci kratší než obvykle.
První zmínka o této ulici se objevuje až v adresáři v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies, vydané v Dinkelbühlu v r. 1975. Adresář zachycuje situaci kolem roku 1938 a uvádí u čp.795 název Major Schill Strasse. Popisná čísla 696, 791 a 819 v tomto adresáři končícím číslem 853 chybí.
K osobě, po které byla ulice pojmenována: major Ferdinand Baptista von Schill (1776-1809) byl pruský důstojník, který po porážce Pruska pokračoval se skupinou dobrovolníků, tzv. Černých husarů, v boji proti Napoleonovi. 
obr. 1 - čp.819, dům byl dříve nazýván „Chalet“ (horská chata). Fotografie pochází z roku 1955, kdy byla budova nově upravená pro provoz jeslí.
Jednotky používaly od r.1807 na čapkách symbol "Totenkopf" (lebka a zkřížené hnáty). Odznak měl symbolizovat jejich odhodlání za svoji věc zemřít. Znak se stal součástí pruské, později německé vojenské tradice.
Postupně jej používali oddíly jezdectva, tankisté a také jednotky SS-Totenkopf.
Stejný název (Major Schill Strasse) zaznamenává i strojopisný adresář přibližně z let 1938 – 1945. Adresář eviduje čp.696, 791 a 795.
V květnu 1945 byly německé názvy nahrazeny českými. Národní výbor zvolil pojmenování Nerudova ulice a objednal v Plzni zhotovení dvou orientačních tabulí. Místní správní komise svůj původní název Nerudova ulice změnila na Ulice Jana Nerudy.
Pracovní adresář nynějšího stavebního úřadu někdy z let těsně po r.1945 uvádí název Nerudova u čp.696, 791, 795 a 819. Tento název nese ulice dodnes.