ULIČNÍK‎ > ‎

Na Příkopech

K 22. dubnu 2011 evidovalo Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 9 adres. Jedná se o popisná čísla: 293, 294, 295, 297, 456, 457, 534, 767, 1030.
Ulice Na Příkopech začíná jako pokračováni ulice Sokolská za starým mostem u areálu Vodáren a kanalizací, pokračuje mezi řekou a zbytky hradeb a končí na křižovatce s ulicemi Ruská a U Červené lávky.
V Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) je v plánu města z r.1838 ulice zakreslena, ale není pojmenována a je zařazena do čtvrti Neuestadt.
15. února 1921 proběhlo podle zákona č. 256 z r.1920 první československé sčítání lidu. Sběrné domovní archy / Haussammelbogen z tohoto sčítání evidují čp.293, 294, 297, 456, 457 a 534 pod názvem Přikopen. U čp.295 není uvedena ani ulice ani čtvrť. Sčítací archy končí číslem 561.
Adresář z roku 1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) se vrací k německému pojmenování Pschikoppen.
 Názvy ulic jsou zde uváděny pouze u popisných čísel, kde je provozována nějaká živnost. Dnes platná popisná čísla adresář neeviduje a končí číslem 665.
Adresář v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies, (Dinkelbühl 1975) mapující stav v r.1938 zaznamenává názvy Uferzeile (Nábřežní ulice) u popisných čísel 293, 294, 295, 297, 456, 457, 534 a Schmellerberg u čp.767. Adresář končí čp. 853.
Obr.1 Schmellerberg - domky vpravo od městských hradeb (pro orientaci: vlevo uprostřed Koubkova branka)
Stejné pojmenování (Uferzeile) uvádí i nedatovaný, strojopisný adresář zaznamenávající situaci v letech 1938 – 1945. Evidována jsou čp. 293, 295, 297, 456, 457, 534. Čp. 294 a 767 adresář neuvádí. Adresář končí čp. 837.
Změny v uličním názvosloví v 1945 se dotkly i této komunikace. Tentokrát došlo v pojmenování ulice ke vzácnému souladu mezi Národním výborem i Místní správní komisí. Obě instituce se shodly na názvu Příkopy – (čp.293, 294, 295, 297, 456, 457, 534 a 767)
Název Příkopy nesla ulice i po roce 1945 (čp. 293, 294, 295, 297, 456, 457, 534 a 767)
Podle údajů, které jsem získal laskavostí Ministerstva vnitra ČR, došlo 28.7.1994 ke změně názvu Příkopy na nové Na Příkopech.