ULIČNÍK‎ > ‎

Myslivecká

Dnešní ulice Myslivecká má tři konce: dvěma ústi do ulice Revoluční, jedním do Třídy 5. května. Další zajímavostí této ulice je neobvyklý počet názvů, které tato nepříliš dlouhá komunikace vystřídala.
K 30. květnu 2014 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 11 adres. Jedná se o popisná čísla: čp. 401, 518, 627, 711, 713,  1335, 1336, 1337, 1338, 1363, 1580.
Adresář Karla Hlawatého z r. 1912 uvádí čp. 401 jako demolici, čp. 518 zařazuje do městské části Villenviertel / Vilová čtvrť. Adresář končí popisným číslem 551.
Všeobecné sčítání lidu, které proběhlo v únoru 1921, zařazuje čp. 518 do městské část Neues Viertel / Nová čtvrť. Sčítací arch čísla 401 se nezachoval. Čísla vyšší než 561 tehdy neexistovala.
Adresář z r. 1929 uvádí názvy ulic jenom v případě, že se v daném domě provozovala nějaká živnost. Dnes platná popisná čísla tento adresář neeviduje.
Adresář otištěný v knize „Obce okresu Stříbro“, vydané v německém Dinkelsbühlu v roce 2008 a mapující situaci kolem roku 1938, zavádí pro tuto ulici názvy Jägerstraße (čp. 711) a Jägerweg (čp. 713). Čísla 518 a 627 řadí adresář chybně do dnešních ulic Smetanova (518) a U Rybníku (627). Popisné číslo 401 je stále vedeno jako demolice. V seznamu názvů veřejných prostranství uvádí tato publikace i název Jägergasse, ve vlastním adresáři se však dále nevyskytuje.
Úřad starosty vypracoval koncem roku 1938 návrh na nová pojmenování veřejných prostranství ve Stříbře. V tomto návrhu si ulice svůj název Jägerstrasse podržela a byla definována v rozsahu "Isidor - Windmotor" / socha sv. Isidora (dnes již neexistuje) v zahradě domu čp. 531 - vodní čerpadlo městského vodovodu na cestě do Otročína.
 V tomto období (r. 1937-38) se v různých dokumentech a plánech města objevují i názvy Otrotschin Weg či Otrotschinweg / Otrotschin = Otročín.
Dvouslovný název Jäger Gasse je uváděn ve strojopisném adresáři mapující léta 1938/45, evidována jsou čp. 627/1, 711/2 a 713/3. Čísla za lomítkem značí nové německé číslování.
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy. Národní výbor ve svém seznamu z 12. června 1945 na tuto ulici zapomněl. Až později se rozhodl pro pojmenování Lesní ulice. Místní správní komise původně zvažovala název Lovecká ulice, avšak 30 října 1945 přijala název Myslivecká ulice.
V tzv. pobytových kartách jsou v letech 1946 a 1947 u této ulice zapsány názvy Bezejmenná i Bezeimenná (sic!). "Pobytové karty" vyplňovali samotní občané, pojmenování ulice se proto může značně lišit od názvu oficiálního. Uvádím je zde jen jako zajímavost.
Dnešní název Myslivecká poprvé objevuje v materiálech zabývajících se národní správou domů ve Stříbře. Tentýž zdroj uvádí u čp. 411 poznámku: altán, neobyvatelný.
Ze zajímavostí v této ulici uvádím: 
v domě čp. 627 fungoval po válce obchod s uhlím a dřívím, který provozoval Karel Flemr.http://goo.gl/mdRuA4
Ve stejném popisném čísle je v roce 1945 zmiňován Adalbert Wurda, bývalý úředník pracovního úřadu. Ten je také veden v knize Okupanti a zrádci, kterou vydal v červenci 1945 Okresní národní výbor v Plzni. Dotyčný údajně zemřel v létě 1945 ve věznici Plzeň-Bory.
Další zajímavostí v této ulici je dům čp. 713. V roce 1937 sestavoval Státní policejní úřad ve Stříbře pro své nadřízené orgány seznamy řemeslníků, lékáren, benzinových čerpadel a pod. Ve věci " Zdravotnické automobily" uvádí v prosinci toho roku:
http://goo.gl/INFRdq

Sommer Karel, čp. 713, autodopravce, starší automobil s dvěma lůžky a dvěma sedadly pro nemocné, SPZ: Č – 63.834. Onen Carl Sommer provozoval v domě také benzínovou čerpací stanici, firmy Kralupol Praha (jedna z tehdejších šesti benzínových čerpadel ve Stříbře).