ULIČNÍK‎ > ‎

Stříbrská náměstí


Masarykovo náměstí

Podle Ministerstva vnitra ČR (Adresy v České republice) je k 7. květnu 2010 evidováno na tomto náměstí 25 adres - popisných čísel a to čísla: 1, 3, .4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 437.
Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
Stadtplatz či Ringplatz – tyto dva názvy jsou uváděny v letech 1912 – 1938 v adresářích z té doby. V telefonních seznamech z let 1914 - 1938 se objevují také názvy Marktplatz, Náměstí, Tržiště
Adolf Hitlerplatz – toto pojmenování neslo náměstí v letech 1938 - 1945.
Masarykovo náměstí – s tímto názvem objednal 12. června 1945 Národní výbor Stříbro u firmy Bartelmus a spol. v Plzni zhotovení čtyř návěstních tabulí. V žádosti apeluje Národní výbor na přednostní vyřízení „jelikož se jedná o okamžité přejmenování ulic ve Stříbře“.
Stalingradské nám. – Rada MNV schválila 16.5..1950 návrh městského výboru KSČ na přejmenování náměstí na Stalingradské. Návrh však nebyl realizován.
Gottwaldovo náměstí – přejmenování Masarykova náměstí na náměstí Gottwaldovo bylo schváleno radou MNV Stříbro 24.4.1951
Masarykovo náměstí – na mimořádném zasedání rady Městského národního výboru 16.1.1990 bylo rozhodnuto navrátit náměstí poválečný název. Časové plnění tohoto úkolu si rada stanovila takto: přejmenování provést do konce ledna, cedule na náměstí odstranit do konce týdne. Pro informaci uvádím, že 16. ledna v roce 1990 bylo úterý.

náměstí Svobody

Podle Ministerstva vnitra ČR (Adresy v České republice) je zde k 7. květnu 2010 evidováno 5 adres - popisných čísel a to: 219, 546, 750, 1428, 1572. Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
Obere Vorstadt (Horní předměstí) – uvedeno u čp. 219 a 546 v Adresbuch u. Führer für den politischen Bezirk Mies (1912). Tento adresář z r.1912 končí popisným číslem 551 a tak vyšší popisná čísla zde nenajdeme. Stejný název (Obere Vorstadt) uvádějí u čp. 219 a 546 i Sběrné listy domovní – Haussammelbogen ze sčítání lidu, které proběhlo 15.únoru 1921.
Schillerplatz – stav kolem r.1938, název je uveden v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies, Dinkelbühl, 1975 a zahrnuje čp. 219, 546. Číslo 750 v adresáři chybí, adresář končí popisným číslem 853 Schiller Platz – název je uveden v německém strojopisném adresáři přibližně z let 1938 – 1945.
Kozinovo náměstí – s tímto názvem objednal 12. června 1945 Národní výbor Stříbro u firmy Bartelmus a spol. v Plzni zhotovení dvou návěstní tabulí. Firma Bartelmus - železárny a smaltovny, byla akciová společnost působící v Plzní v letech 1870 – 1948.
Náměstí Svobody – zřejmě někdy v říjnu 1945 došlo k přejmenování prostranství na Náměstí Svobody (psáno s velkým „N“). Ještě na 30. schůzi Místní správní komise konané 9. října 1945 se hovoří o Kozinově náměstí, ale již 30.10.1945 na 33. schůzi této MSK je navrhován název Náměstí Svobody.
Pro parčík nalézající se na tomto náměstí se poslední dobou vžívá nelichotivý pomístní název „Špekpark“, snad v souvislostí s nepříliš chvályhodnou aktivitou některé stříbrské mládeže (špek = slangový výraz pro marihuanovou cigaretu, joint).