ULIČNÍK‎ > ‎

Komenského

Dnešní ulice Komenského je krátká, asi 150 m dlouhá komunikace, vedoucí podél východní strany areálu Střední odborné školy. Začíná na křižovatce ulic Alešova a Dvořákova, kříží ulici Smetanovu a Havlíčkovu a končí u chodníku vedoucím podél nynější SOŠ.
K 7. říjnu 2011 evidovalo Ministerstvo vnitra ČR v této ulici pouze 2 adresy. Jedná se o popisná čísla: 507 a 537.
První záznam u příslušných popisných číslech (507 a 537) je v adresáři z r.1912, který je eviduje jako součást Villenvierte (Vilová čtvrť).
15. února 1921 proběhlo podle zákona č. 256 z r.1920 první československé sčítání lidu. Sběrné domovní archy zaznamenávají čp.507 pod názvem Obere Vorstadt – Neues Viertel (Horní předměstí – Nová čtvrť) a čp.537 pouze jako Obere Vorstadt.
Adresář z roku 1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) uvádí názvy ulic jen v případě, je-li v daném popisném čísle provozována nějaká živnost.
Vzhledem k tomu, že v našem případě zůstali majitelé domů stejní (čp.507 - Schmidt Josef, profesor a čp.537 - Adler Ernst, dílovedoucí), nezměnil se asi ani název komunikace.
První přesnější název se objevuje až v adresáři v knize Obce zemského okresu Stříbro (Dinkelbühl 2008). Zřejmě blízkost tehdejšího Učitelské ústavu (Lehrerbildungsanstalt - dnes Střední odborná škola, dříve ZTŠka) vedla městské radní ještě před r.1938 k přijetí názvu Lehrergasse (Učitelská ulice) (čp.507 i 537).
Koncem roku 1938, kdy Stříbro již bylo součástí Německé říše, vypracoval úřad starosty města „Návrh na přejmenování ulic“. V tomto návrhu je Lehrergasse zařazena do čtvrti Neues Viertel / Nová čtvrť. Ulice sama je pak v návrhu vymezena v rozsahu Schmid (čp.507) – Töpner (čp.516).
Stejný název (Lehrergasse ) i stejná popisná čísla jsou uváděna ve strojopisném adresáři z let 1939 – 1945.
V roce 1945 se na novém názvu téměř shodly jak Národní výbor tak i Místní správní komise. 
NV navrhl 12.6.1945 název Komenského ulice, MSK pak 30.10.1945 označení Ulice J. A. Komenského. Pojmenování Komenského si ulice podržela až do dnešních dnů.
Popis k obrázku: ulice Komenského, pohled severním směrem, někdy před rokem 1986 (ještě nestojí Severní předměstí). Vpravo čp.507, pod ním Havlíčkova čp.512, vprostřed dole Smetanova 515.