ULIČNÍK‎ > ‎

Americká

Dnešní ulice Americká začíná jako pravostranná odbočka z ulice Plzeňská a pokračuje přibližně jihozápadním směrem až k areálu ČSAD - Autobusy Plzeň.
K 5. dubnu 2013 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 36 adres. 
Jedná se o popisná čísla:
699, 700, 722, 736, 768, 769, 817, 1022, 1023, 1150, 1271, 1272, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 1319, 1459, 1477, 1480, 1507, 1570 
S uvedených popisných čísel je patrné, že vyjma začátku této ulice se jedná vesměs o novou zástavbu.

Snad poprvé je tato ulice pojmenována v adresáři, který je otištěný v knize „Obce okresu Stříbro“, vydané v německém Dinkelsbühlu v roce 2008 a který mapuje situaci kolem roku 1938. Je zde uveden název Lenden weg. Potíž je s překladem slova Lenden - ani rodilý Němec mi nebyl schopen význam pojmenování vysvětlit. V zmiňované knize je také přiložen plán města. V něm se u této komunikace kromě 
jednoslovného jména Lendenweg objevuje také název Am Rosenhügel / Na růžovém vršku či pahorku/. Z plánu není jasné, zda celý název ulice byl Lendenweg am Rosenhügl, nebo zda onen Růžový vršek bylo pouze pomístní pojmenování onoho kopečku stoupajícího od Plzeňské ulice.
V průběhu dalších let jsou v pojmenování této komunikace značné nejasnosti a začínáme se ocitat na tenkém ledě dohadů. Podle plánu města z období po roce 1939 začíná ulice Lendenweg již za dnešním domem čp. 336, pokračuje podél zadních částí domů čp. 339, 340, 342 v dnešní ul. Plzeňská. Po r. 1938 se název Lendenweg mění na Ländenweg a tehdejší úřad stříbrského starosty ji zařadil do městské čtvrtí. Uferlände /volně přeloženo Nábřeží/ a vymezil ji v rozsahu Tuma - Siedlungshäuser. Převést na dnešní poměry se mi podařil pouze začátek ulice. Onen dotyčný Tuma Ignaz bydlel v čp. 336.
Název Ländenweg je uváděn i ve strojopisném adresáři mapující léta 1938/45, evidována jsou čp. 335/2, 336/1, 699/3, 700/5, 722/6, 736/9, 768/11, 769/13 a 817/15. Čísla za lomítkem značí nové německé číslování. 
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy.  
 


Národní výbor zvolil 12. června 1945 jako náhradu za Ländenweg název Polní ulice
Místní správní komise pak 30 října 1945 tento název sice potvrdila, avšak její další rozhodnutí situaci rozhodně nezjednodušilo. Situace je tak zamotaná, že mi nezbývá než z "Návrhu na přejmenování ulic ve Stříbře" citovat. V oddíle "Nové ulice" tohoto návrhu se píše: Anglická ulice - pokračování Polní ulice (souběžně s Jungmanovou) = to je ta ulička podél zadních částí domů čp. 339, 340, 342, ulice Jungmanova je dnešní Plzeňská. Svůj původní název ztratila v souvislosti s terénními úpravami při stavbě nového mostu. 
Americká ulice - napravo od od Anglické ulice (Ländenweg). 
Z toho se snad dá dovodit, že původní Ländenweg byla rozdělena na tři části a ty získaly samostatné pojmenování Polní, Anglická a Americká ulice.
V květnu 1961 byla "na počest bojujícího lidu Kuby" přejmenována ulice Americká na ulici Kubánskou. Tímto rozhodnutí zasadila tehdejší lidospráva americkému imperializmu opravdu zásadní ránu!
Zatím poslední změnu doznala tato ulice v lednu r. 1990, kdy na zvláštním zasedání rady Městského národního výboru bylo rozhodnuto vrátit ulici původní název Americká.