ULIČNÍK
Vážení čtenáři 
  Jelikož se autorský kolektiv při práci na přípravě stránek www.starestribro.cz a potažmo pak i publikace „Město Stříbro v proměnách času aneb vzpomínání nad starými fotografiemi“ na každém kroku setkával a nadále setkává s místopisnými názvy a jejich dobovými podobami, ukázalo se jako nezbytné, zabývat se touto problematikou hlouběji. Pro ten účel jsem posléze začal sestavovat i elaborát, pokoušející se dané téma zpracovat, dle možností, do podoby jakéhosi přehledu. Přehled si v žádném případě nedělá nárok na dokonalost. Má-li někdo ze čtenářů odlišné či doplňující poznatky, rád je do uličníků zapracuji.
MVDr. Karel Janda