Ulice‎ > ‎

Vodičkova

Vodičkova ulice (předválečná Staufengasse) spojuje kruhový objezd u místního "obchodního centra" se Západním předměstím, kde ústí u bývalé, důstojnickým sborem oblíbené, leč prostým vojínům zapovězené restaurace, v časech své největší slávy neoficiálně nazývané "Kravín".


http://goo.gl/C3Ulclhttp://goo.gl/Lz7MDw
              obr.1385 (1961)                                         obr.1386 (2013)

Z ulice Vodičkovy se nám, bohužel, prozatím podařilo získat pouze zde použitou sérii čtyřech snímků. Nejdříve nahlédneme daná místa v pohledu od města – tedy od východu. Popis levého záběru informuje: „Vodičkova č 814 a 708 rok 1961 jaro.“ Pro upřesnění lze dodat, že na starém snímku máme zachycen dvojdomek čp. 874, 873 (zcela vlevo), patrovou vilku čp.814 a nejblíže domek čp.708. Konfrontační foto z 8.dubna 2013 rozhodně vyvolává příjemnější pocity už jenom proto, že nehrozí vidina překonávání rozblácené vozovky.


http://goo.gl/4RiFje                 http://goo.gl/q5L0c7
                   obr.1387 (1961)                                      obr.1388 (2013)

I pracovití občané na starším snímku jsou komentováni: „Vodičkova č 814 a 708 rok 1961 jaro.“ Zároveň máme objasněnu příčinu předešle zmíněné blátivé atmosféry. Na vylepšení se totiž už pracovalo. (Barevné foto 8.4.2013.)


http://goo.gl/EYt5JFhttp://goo.gl/s7AdT8
                obr.1389 (1961)                                       obr.1390 (2013)

Znovu „Vodičkova ulice rok 1961 jaro“ – tentokrát v pohledu od západu. Opět zde figurují čísla popisná 814 a 708, přičemž možno navíc dodat čp.675 (I v tomto případě postupuje číslování zleva doprava).
Porovnáním opět s 8.dubnem 2013 máme možnost posoudit jak se dílo z jara 1961 podařilo.


http://goo.gl/Xdqr7ghttp://goo.gl/RKZXYc
                  obr.1391 (1961)                                   obr.1392 (2013)

I v tomto případě se nacházíme v ulici Vodičkově. Foto vlevo nese popis: „Vodičkova č 875 a 874 a 873 rok 1954“ a místní návaznost na předešlé dva snímky je zde snadno vysledovatelná. V barvě nás pak oslovuje 8. duben roku 2013 – oproti staršímu vyobrazení jsme tudíž o 59 let dále.
Pozn.: Zde zveřejněné historické snímky nám poskytl pan Jan Koenigsmark.

«oOo»