Ulice‎ > ‎

Palackého

  Palackého ulice - "výpadovka" na Pernanec a Úněšov začíná křižovatkou u "věžáku" a končí spolu s městskou zástavbou. Původní název Petrusstrasse napovídá, že navazující silnice vede okolo kostelíku Sv. Petra přes známé motokrosové závodiště "Terén u Sv.Petra". Ulice nebyla zpočátku příliš zastavěná a zřejmě i proto zde jako jedny z prvních vyrostly honosné vily, které určitě patřily movitějším občanům města - např. budova dnešní mateřské školy. V poválečných letech pak i zde a v blízkém okolí vznikla nová sídliště.Palackého - sídliště

http://goo.gl/H7o5nChttp://goo.gl/nF1r8q
              obr.191 (1972)                                       obr.192 (2008)

Snímek vlevo nás zavádí do prostředí gradujícího prvomájového nadšení v roce 1972, konkrétně se na nás z obrázku usmívá volejbalové družstvo dorostenek Baníku Stříbro. Radost nepramenila zřejmě jen z prožitku mimořádného dne, ale i z očekávání nových bytových jednotek - zde konkrétně v čp.1181 a 1182, jejichž současnou podobu dokládá foto ze 7.5.2008.

«oOo»

Palackého - plot u mateřské školy

http://goo.gl/nBPydShttp://goo.gl/oswrhc
             obr.148 (1968)                                         obr.149 (2008)

Část Palackého ulice před vilou čp.548. V předválečných dobách byla tato luxusní rezidence v držení stavitele Ernstbergera. Dnes na uvedené adrese nalezneme mateřskou školku, pro jejíž účely byl objekt přestavěn v r.1968 (zahájení prací 7.12.1968) . Před tím budovu obývalo detašované pracoviště OÚNZ (polikliniky) – dětské oddělení, podkroví sloužilo ubytovacím účelům. Ještě dříve, v padesátých létech (20.stol) zde zase přebýval dívčí internát tehdejší pedagogické školy. Ubíhající čas si můžeme zřetelně uvědomit porovnáním obou snímků. Z roku 1968 a z počátku r. 2008. Časové zařazení si snad provede i barvoslepý čtenář sám.

«oOo»

Palackého čp. 548

http://goo.gl/YPWG3Thttp://goo.gl/ydgGfH
                obr.150                                            obr.151 (2008)

A protože možnosti archivu historických záběrů Palackého ulice jsou v těchto místech vyčerpány, dopřejeme si pohled na protilehlý dominantní vrch, všeobecně známý jako „Ronšperk“ (někdy též „Křížový vrch“). Levý snímek ukazuje čp.548 na pozadí dolu „Leo“, což by mohlo být i časově určujícím prvkem, kladoucím přiložené vyobrazení do doby po polovině dvacátých let (20.stol.)
Současné foto je orientováno přibližně v témže směru, nynější zástavba však neumožňuje zachovat přesně stejný úhel záběru. Nicméně čp.548 zde tvoří opět levý okraj snímku.

«oOo»

Palackého - stadion

http://goo.gl/kHhLJNhttp://goo.gl/5RLWWr
             obr.517 (1975)                                       obr.518 (17.8.2008)

Vlevo je snímek doslova vypreparovaný z filmu o budování Stříbra (1975). Výhružné heslo „POD VEDENÍM KSČ ZA DALŠÍ ROZVOJ SOCIALISTICKÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY“ nastiňuje další směřování tehdejšího československého sportu. Kdopak asi jsou ty dvě mladé cvičenky ? Pozná je někdo? A realita dneška? Budovatelské heslo zmizelo, zato přibyl zákaz vjezdu, popelnice nahradily kontejnery na odpadky (vykukují za autem)…a cvičenky nikde.

«oOo»