Ulice‎ > ‎

náměstí Svobody

  Náměstí Svobody - plácek zhruba ohraničený poštou, Benešovou ulicí a asi křižovatkou ulice Alešovy s Havlíčkovou. V některých mapách je takto označen jen prostor před firmou Zasepi, podle adres provozoven by zase mělo končit až domy na ulici 28.října. Jen vymezit prostor, kde se vlastně "náměstí" nachází, je díky členitosti zástavby obtížné a autor názvu musel mít asi značnou fantazii. Co ho vedlo k pojmenování tohoto prostoru náměstím ví bůh, důvodem nejspíš bylo, aby Stříbro mělo náměstí alepoň dvě. Rovněž tak je otázkou, zda je náměstí pojmenováno po konkrétní osobě tohoto jména (gen. Svoboda?), či po svobodě jako takové - tak či tak by se mělo psát s velkým "S", což rovněž nebývá pravidlem (a proto lze uvažovat spíše druhou variantu). Do poválečného obnovení republiky se k těmto místům vázal název „Schillerplatz“.


Náměstí Svobody - čp. 221 a okolí

http://goo.gl/Inb8IDhttp://goo.gl/lSsdxu
             obr.300 (26.3.1989)                                     obr.301 (1.6.2008)

I v prostoru za kinem zaznamenáme některé změny. Zatímco čp. 219 ( patrový dům zcela vpravo) pouze vylepšilo kabát, další domky čp. 221,222 doznaly změny zásadní, neboť jejich současný stav (viz foto z 1.6.2008) je vlastně výsledkem úplné demolice staveb původních a následné výstavby od základů nových objektů. Pozornosti hodné je i porovnání stavu průběžné komunikace, včetně chodníků pro pěší.


http://goo.gl/MdzEJBhttp://goo.gl/kUSPnH
                obr.302 (26.3.1989)                                 obr.303 (1.6.2008)

Tato serie snímků nám představuje tatáž místa , jako stránka předchozí, pouze v pohledu z opačné strany. Zaznamenat tak ale můžeme vjezdovou bránu do prostor bývalých jatek (takto čp.220).

«oOo»

Náměstí Svobody - bývalá jatka

http://goo.gl/VHebxRhttp://goo.gl/IeajJG
              obr.304 (28.3.1931)                                  obr.305 (2.9.2008)

Asi nejednoho stříbrského občana překvapí informace, že na místě, které mnohý dodnes nazývá „jatka“ (později sídlo firmy ZASEPI), stával od roku 1589 tzv. „Vrchnostenský (nebo též „Dominikální“) pivovar na Horním předměstí“. Údajně v r.1874, zřejmě v souvislosti se soustředěním výroby piva do jediného objektu za kostelem sv.Máří Magdaleny, byly prostory bývalého Vrchnostenského pivovaru přeměněny na jatka. Naše černobílé foto nese na rubu popis, kterým je datováno 28. březnem 1931 a dobu zboření dotyčné budovy klade do dubna téhož roku. Na snímku z 2.9.2008 se již evidentně nejedná o jatka, nýbrž o sídlo (snad ještě) stavební firmy.

«oOo»

Náměstí Svobody - kino (zezadu)

http://goo.gl/2JW8H0http://goo.gl/cXonft
              obr.306 (poč.1983)                                   obr.307 (26.5.2008)

Navzdory tomu, že černobílé foto, z prvních měsíců roku 1983, zachycuje stav v  počáteční fázi generální rekonstrukce budovy kina, z tohoto úhlu pohledu nějaké výrazné změny nejsou patrny.

«oOo»