Ulice‎ > ‎

Myslivecká

  Myslivecká ulice (dříve Otrotschiner Weg, neboli Otročínská cesta) je krátká a úzká ulička vycházející z Revoluční v místě kruhového objezdu, která dříve pokračovala zřejmě coby polní cesta ku Otročínu (jak lze usuzovat z původního názvu) dnes se však stáčí pod kasárnami vlevo a vyúsťuje na tř. 5. května.
Myslivecká - původní konec ulice

http://goo.gl/7scCbGhttp://goo.gl/pxUSHg
                obr.786 (1967)                                     obr.787 (22.4.2009)

Jedinou ulicí., která z ulice Revoluční odbočuje k západu je ulice Myslivecká. Pozůstatkem nejzazšího průsečíku obou jmenovaných komunikací je dnešní vjezd do mlékárenského areálu. Do razantního rozšíření plochy tohoto podniku totiž právě zde pokračovala Myslivecká ulice směrem do polí. Končila vlastně domkem, jehož adresou bylo číslo 813. Dnes již neexistující stavbičku zmíněného čísla popisného dokládá záběr z roku 1967. Dne 22.dubna 2009 (viz druhé foto), právě v důsledku rozsáhlých terénních úprav, které provázely rozvoj zdejšího průmyslového komplexu, již jen velice přibližně určíme místo, kde byl kdysi zde přiložený černobílý snímek pořízen. Navíc musíme, s ohledem na přístupnost, volit i jiný úhel pohledu – takže… někde tamhle.

«oOo»

Myslivecká - bývalá autodílna pošty a spojů

http://goo.gl/BkQnRkhttp://goo.gl/MytjwE
                  obr.788 (1993)                                  obr.789 (20.4.2009)

Druhé zastavení, které můžeme v Myslivecké ulici doložit starším snímkem, nás zavádí k jakémusi nádvoříčku s domem čp.713, na dohled od nově vybudovaného kruhového objezdu. Evidentně do „starých zašlých časů“ nás uvede i popis: „1993 - vozový park pošty a spojů v Myslivecké ul.“ Oproti tomu barevné ráno 20.dubna 2009 je realitou současnosti.

«oOo»