Ulice‎ > ‎

Kostelní

  Kostelní ulice, dříve Kirchengasse - jedna z mála ulic, která si uchovala svůj původní název. Vychází z ulice B.Němcové, v místě křížení s Jakoubkovou ulicí míjí zleva kostel Všech svatých, který je zajisté původcem jejího jména a po přetnutí ulice Žižkovy ústí do ulice Plzeňské.
Kostelní - pohled na kostel od ul. B. Němcové

http://goo.gl/GivPOc            http://goo.gl/kmPhOU
                       obr.541 (1909)                                     obr.542 (1927)

Přiložená dvě vyobrazení nám přibližují západní část Kostelní ulice. Levý snímek byl pořízen v čase oprav věžní helmice roku 1909. Napravo je pak věž obepnuta lešením, které ( dle „ Stadt Mies in alten Ansichten“) posloužilo k zavěšení zvonů. Mělo by se tedy asi jednat o zvony jejichž slavnostní vysvěcení proběhlo na stříbrském náměstí dne 9.10.1927. (Původní zvony byly totiž zabaveny za 1. světové války – viz kapitola „Kostel Všech svatých“.) V případě pravého obrázku se však vkrádají jisté pochybnosti o skutečném účelu pracné výstavby lešenářské pavučiny a tím i o dataci tohoto fotodokumentu (viz dále).


http://goo.gl/vcqBjk                 http://goo.gl/R0o6f5
                 obr.543 (před 1908)                                 obr.544 (7.4.2006)

Stále setrváváme v západní části ulice Kostelní a blížíme se k příčné ulici Jakoubka ze Stříbra. Snímek vlevo byl mj. uveřejněn i ve známém „Soupisu památek“ pánů Kampera a Wirtha a můžeme jej tudíž klást před rok 1908. Zajímavostí zde může být přízemní dům čp.97, zmiňovaný rovněž v kontextu výše jmenované ulice Jakoubka ze Stříbra. Barevný záběr je datován dnem 7. dubna r.2006.


http://goo.gl/O256nThttp://goo.gl/faAo9H
                obr.545 (únor 1990)                                 obr.546 (18.10.2008)

Dopřejme si ještě detailnější pohled na zátiší pod kostelní věží. Tím můžeme i ocenit změny k lepšímu, ke kterým došlo v období mezi koncem února 1990 (snímek vlevo) a 18. říjnem 2008 (snímek vpravo).

«oOo»

Kostelní - čp. 111

http://goo.gl/vOvu0Dhttp://goo.gl/TuVK1b
                 obr.547 (6.3.1990)                                 obr.548 (3.10.2008)

Adresa: Kostelní čp.111.Oba snímky zachycují jeden a tentýž dům. Jenom čas pokročil o více než 18 let. Černobílá varianta je datována 6. březnem 1990, barevná pak 3. říjnem 2008. V nárožní místnosti, opatřené okenicemi, provozoval ještě koncem 50. let svoji krejčovskou dílnu pan Gerhard (nejstarší). Poté, co zmíněné prostory osiřely, byly využívány (snad LSD Jednota) jako skladiště různého materiálu. Nějaký čas se prý uvažovalo i o zboření tohoto domu (viz kapitola „Kostel Všech svatých). Po r.1989 přešel objekt do soukromých rukou a dočkal se celkové rekonstrukce. Při té příležitosti došlo k zajímavým nálezům a objevům, kterými byli překvapeni i odborníci z oboru památkové péče. Počátky historie tohoto stávajícího domu tak mohly být zařazeny zhruba do 16.století.ímž byl významně obohacen i pohled do minulosti stavebního vývoje našeho města. A přitom stačilo tak málo. „Moudré“ rozhodnutí kohosi „tam nahoře“…jeden buldozer … a jaké bylo nějaké 16. století. Dominantě kostela posléze mohl konkurovat slušivý a architektonicky dozajista vytříbený panelový dům. (Skutečně prý taková úvaha existovala!!!) Zároveň by ale byli občané stříbrští připraveni o pozdější příležitost posedět v příjemném prostředí restaurace „U Fialů“.
 

http://goo.gl/1kVHVdhttp://goo.gl/s1Jm0a
                     obr.981 (1994)                                 obr.982 (18.8.2009)

Na štěstí pro čp.111 odstrčil dějinný vývoj ono, dříve mocné a neomylné rumburakovské souručenství, od vesel. Ke slovu se dostaly pracovité ruce nových majitelů této nemovitosti, díky nimž došlo k výše zmíněným odhalením. Na příklad se při opravě fasády zjistilo, že některé stěny nejsou zděné, nýbrž roubené z trámů (viz obrázek vpravo). Při vnitřních úpravách se po odkrytí podlahy nalezlo množství všemožného materiálu, mezi nímž zvláště vynikaly nálezy keramiky, za jejichž významného reprezentanta je považován renesanční terakotový kachel s figurálním výjevem. Na zahradě byla zároveň odkryta i velice zajímavá studna. A přitom…takový tu mohl stát hezounký paneláček. S popelnicemi (později kontejnery), s romantickým zátiším volně naaranžovaných odpadků vůkol, s plochou imitující trávník, leč pilně pěstěný parkujícími auty…prostě poezie kam oko dohlédne. V mezinárodně politickém kontextu pak vše pojato jako „další rána válečným štváčům a náboženskému tmářství“.
Snímek vlevo (z roku 1994 zachycuje počátky renovačních prací. Pravý záběr (z 18.srpna 2009) pak jen dotvrzuje starou pravdu, podle které: „komu se nelení, tomu se zelení“. Skutečně – klobouk dolů.

«oOo»

Kostelní - pohled ke kostelu z křižovatky s Žižkovou ul.

http://goo.gl/LuEbZB                http://goo.gl/bCy627
                      obr.549 (1927)                                  obr.550 (8.5.2006)

Znovu snímek, údajně pořízený u příležitosti již zmiňované operace „Zavěšení zvonů provedení“. Tentokrát však náš pohled směřuje na kostel od východu. Výše uvedené pochybnosti vyplývají z nepřehlédnutelných příznaků stavební činnosti, a to jak na lešení samém, tak u paty kostelní věže. Navíc pak i mohutnost a celková dispozice lešení…? Vyjádření osoby obeznámené s problematikou instalace zvonů ve věžích zní: K vyzdvižení a zavěšení zvonů většinou postačují poměrně jednoduché a tedy i levné technické prostředky. Kladky, patřičně uzpůsobená konzola a několik znalých a šikovných dělníků, neboli „fachmanů“. Pročež…bližší určení tohoto i předešlého podobného dokumentu necháme prozatím neuzavřeno. Zářivá běloba kostelní věže na pozadí blankytně modré oblohy pak přibližuje atmosféru osmého květnového dopoledne v roce 2006.

«oOo»

Kostelní - pohled směr Žižkova-Plzeňská

http://goo.gl/cwLTHchttp://goo.gl/1HVcjK
                      obr.551                                    obr.552 (7.10.2008)

V těchto místech jsme již překročili příčnou ulici Žižkovu a míříme k ulici Plzeňské. Snímek vlevo postrádá jakýkoli časový údaj. Zbývá tedy jen velice volně odhadovat léta třicátá (20.stol.). Barevné foto vzniklo 7.10.2008.


http://goo.gl/DdLeHEhttp://goo.gl/IXnBVk
               obr.553 (27.3.1989)                                  obr.554 (26.8.2008)

Vlevo k nám promlouvá poněkud šedá realita dne 27.3.1989 – vpravo pak tatáž místa ve žhavém odpoledni 26. srpna 2008.

«oOo»

Kostelní - letecké snímky

       http://goo.gl/QeFW6O         http://goo.gl/dV2t6j
                obr.555 (21.6.2006)                               obr.556 (17.7.2005)

Fotoaparát pracující s barvou a majitelé domů pečující o své nemovitosti - a realita už není tak šedá. Pokud si pak ještě dopřejeme trošku patřičného nadhledu …třebas z kabiny letadla… pak musíme uznat, že ten svět je docela hezký. V našem případě vlevo shlížíme na Kostelní ulici v celé její délce (21.6.2006), vpravo pak máme před sebou (či spíše pod sebou) část téže ulice v prostoru mezi ulicemi Žižkova a Plzeňská (17.7.2005).

«oOo»

Kostelní - pohled z věže kostela

http://goo.gl/EOtaQGhttp://goo.gl/fIa81S
              obr.557 (před 1927)                                obr.558 (15.7.2007)

Vděčným stanovištěm fotografů bývají výškové stavby – příkladně kostelní věže. Tak tomu bylo i v případě obou zde prezentovaných snímků. Tentokrát míří objektivy fotoaparátů směrem východním, tedy podél ulice Kostelní. Porovnáním obou fotografií zjistíme, že třeba zcela chybí dvouposchoďový dům čp.840… a při troše námahy dokonce nalezneme dvojštít čp.54. Nebo, že nárožní čp.67 sice existuje, ale výškově ochuzeno o druhé patro. A právě posledně uvedená skutečnost nám dovolí určit alespoň horní časovou hranici pořízení tohoto záběru. Čp 67 bylo totiž pro potřeby v něm sídlící záložny adaptováno (a při tom i zvýšeno o další poschodí) v roce 1927. Foto z 15. července 2007 již některé „chyby“ předchozího snímku napravuje.

«oOo»

Kostelní - vyústění na Plzeňskou

http://goo.gl/RmKlE6http://goo.gl/UgdGbH
               obr.559 (pol.50.let)                                obr.560 (4.10.2008)

Již při procházce ulicí Plzeňskou jsme komentovali vznik parkoviště naproti lékárně Melissa. To vzniklo na místě zbořeného domu čp.54. Jeho podobu v pohledu z ulice kostelní máme zachycenu na snímku cca z poloviny 50. let (20.stol.). Oproti tomu 4.října roku 2008, ač zataženo, vyhlížela stejná místa o poznání přívětivěji. Touto dvojicí snímků jsme téměř uzavřeli naší procházku ulicí Kostelní, neboť čelně viděné barevné štíty již patří domům, jejichž adresní ulicí je ulice Plzeňská.


http://goo.gl/rMYB67http://goo.gl/uPSWWJ
                  obr.983 (1989)                                    obr.984 (15.8.2009)

Poslední ohlédnutí. V případě přiložených pohledů máme za zády dům s barokním štítem a nápisem LÉKÁRNA (viz předchozí foto). V černobílé podobě k nám promlouvá první jarní den roku 1989 – barevně pak 15. srpen 2009. Porovnáním obou snímků možno na příklad zjistit změnu povrchu vozovky. Ta byla v této části Kostelní ulice provedena koncem roku 2001. Patrny jsou i změny vzhledu jednotlivých nemovitostí.

«oOo»