Ulice‎ > ‎

Komenského

Komenského ulice spojuje ulici Smetanovu s chodníkem před střední odbornou školou (učitelský ústav)


Komenského - čp. 512

http://goo.gl/3l6EKK                                  http://goo.gl/nifuPW
               obr.310 (70.léta 20.st.)                                obr.311 (2008)

Nahlédnutí do ulice Komenského na první pohled žádné změny nezaznamenává. Přece však lze postřehnout členitost původní fasády čp. 512 , ve kterém od 27.2.1986 sídlí dům s pečovatelskou službou – ve Stříbře první to zařízení daného typu. (Originální podoba řečeného objektu byla mj. pozoruhodná i střešní krytinou, tvořenou různobarevnými glazovanými taškami - „falcovkami“.) Další změnou oproti konci 70. let (20.stol.), ze kterých přiložený černobílý snímek pochází, pak je nepřehlédnutelná zástavba na polích severně od města, s jejíž realizací bylo započato v r.1983. Dle prvních záměrů snad mělo být toto nové sídliště zváno „Sídliště míru“ nebo „Mírové“, záhy se však vžilo pojmenování „Severní“ , neboli hovorově - „Severák“.

«oOo»