Ulice‎ > ‎

Jakoubka ze Stříbra

  Jakoubka ze Stříbra - ulice pojmenovaná po církevním reformátorovi evropského významu - Jakoubkovi ze Stříbra, tvoří krátkou spojnici mezi ulicí Husovou a Kostelní. I zde se nám (podobně jako v případě ulice Alešovy) rozchází název místní s názvem na mapových podkladech, kde je uváděna jako Jakoubkova


Jakoubka ze Stříbra - čp. 96

http://goo.gl/DzC4vEhttp://goo.gl/KAlvVJ
                    obr.393                                         obr.394 (27.6.2008)

Do ulice Jakoubka ze Stříbra jsme zběžně nahlédli právě v souvislosti s průzkumem ulice Husovy, přičemž byl zmiňován tzv. Křížovnický dům. Černobíle zde máme zachycen stav před demolicí původního čp.97, která proběhla někdy v průběhu roku 1924. Oproti tomu nárožní dům s ulicí Husovou, čp.96 (již uvedený Křížovnický dům), podlehl modernizačním trendům až snad v podzimních měsících roku 1931.

«oOo»

Jakoubka ze Stříbra - čp. 97

http://goo.gl/lbWiWh                   http://goo.gl/n1QhhR
        obr.519 (přibl.1924)                                        obr.520

Tentokrát ale náš levý snímek ukazuje tatáž místa v počátečních fázích výstavby nového činžovního domu (cca v r.1924), kdy se odbouráním původního čp.97 vzácně otevřel severní pohled na kostel Všech Svatých. Povšimněme si při té příležitosti plastiky na zdi u levého okraje snímku. Tato socha, ideově snad vázaná k zázračnému obrazu Stříbrské Madony, byla posledním svědkem existence zmíněného Křížovnického domu a stávala na střeše přízemního objektu garáží, přivinuta ku stěně čp.97. Garáže byly přibližně v sedmdesátých létech (20.stol.) odstraněny. Jakým směrem se ubíral osud oné Piety není přesně zmapováno. V současnosti (rok 2009) se nachází v depozitáři děkanského kostela Všech svatých a pravděpodobně by měla být trvale umístěna v lapidáriu městského muzea".


http://goo.gl/sCRN1yhttp://goo.gl/gd9aji                                                 obr.521                                         obr.522 (2008)

Předešlý záběr určil i směr dalšího pohledu. V tomto případě však stojíme mezi nárožním čp.111 (vlevo) a kostelem Všech Svatých (vpravo), hlavní vchod kostela vpravo za zády. Černobíle zde máme zdokumentovánu podobu původního nároží čp.97. V prodloužení linie jeho západní fronty pak možno, na hradební zdi, rozeznat předešle již zmíněnou skulpturu Piety a za ní i jižní štít Křížovnického domu. Porovnání se skutečností z 27.července 2008 snad pomůže k orientaci v minulosti těchto míst. Pro úplnost možno k historii čp.97dodat, že nový objekt tohoto čísla byl postaven v polovině dvacátých let (20.stol.) jako činžovní dům pro české státní zaměstnance a ještě dlouhá léta po válce zde bylo jakoby cítit prvorepublikového ducha jakési noblesnosti.

«oOo»

Jakoubka ze Stříbra - okolí kostela

http://goo.gl/I094dZhttp://goo.gl/boquS7                                                       obr.523                                    obr.524 (13.5.2007)

A ještě prozkoumáme prostor okolo hlavního vchodu kostela Všech Svatých. Dnešní proluka se třemi garážemi naznačuje dřívější polohu jednopatrového domu čp.110. V mých vzpomínkách byl tento dům trvale a nepřerušovaně obýván, takže jeho zánik byl pro mne trochu překvapením. Dle ústně tradované verze však demolice byla jediným řešením havarijního stavu budovy. Onen stav pak prý byl jen logickým důsledkem „intenzivního obývání“ interiérů novými nájemníky. (Současná čeština, ve své mnohotvárnosti, našla pro jev tohoto druhu decentně eufemistický výraz „vybydlení“.) V případě našeho města…již po kolikáté. Stejný scénář - stejný výsledek. „A zdi se hroutily“. V důsledku čehož dnes máme pod bývalou restaurací „U Fialů“ roztomilou „vykotlaninu“, jejíž půvaby si můžeme vychutnat na leteckém snímku z 13.5.2007.

«oOo»