Ulice‎ > ‎

Dostojevského

Dostojevského ulice - krátká spojka mezi ulicemi Mánesovou a křižovatkou ulic Benešova-Husova. Ač velmi krátká, přesto je zde k nalezení několik zajímavých objektů. Bohužel, část původní zástavby již zmizela, srovnána se zemí. Naštěstí nám ji alespoň pár fotografií může připomenout.Dostojevského - torzo domu čp.187

http://goo.gl/LW05f5                       http://goo.gl/UUo3uO
               obr.79 (1964)                                            obr.80

Nároží Dostojevského s Mánesovou. Po pravé ruce ulice Mánesova, doleva pak Dostojevského. Úlohu nárožního domu v tomto případě převzalo čp.187. Snímek jeho torza, již ve fázi pokročilé demolice, byl pořízen v létě r.1964.

«oOo»

Dostojevského - čp.189 (dům s koňskou hlavou)

http://goo.gl/VoQjZLhttp://goo.gl/YDzK3L
                    obr.93                                            obr.94 (2008)

Oproti předešlému záběru se stáčíme doleva,abychom se vydali do slibované Dostojevského ulice, tedy směrem k ulici Benešově. Našemu snímku dominující je dům s mansardovou střechou, tedy čp.189. Srovnávací foto z počátku r.2008 (obr.93) dokládá potěšující fakt, že zřetelná pracovní činnost v tomto případě neznamená demolici, ale pravý opak.

«oOo»

Dostojevského - čp.189 (vchodový portál)

http://goo.gl/pJ5VOd                  http://goo.gl/RBNIob
                       obr.95                                             obr.96 (2008)

Zde máme portálek čp.189. Klenákový štítek v jeho vrcholu udává letopočet 1798.

«oOo»

Dostojevského - pohled směr Mánesova

http://goo.gl/6y2nFH                   http://goo.gl/6jAEGk
                        obr.97                                              obr.98

Nahlížení do ulice Dostojevského uzavřeme pohledem z opačného konce, tedy od ulice Benešovy. Fotografie, ze které byl vyříznut tento detail, sice není datována, lze ji však bezpečně situovat do let padesátých (až po letní měsíce roku 1958). Vlevo figuruje v současnosti rekonstruované čp.189, za ním pak, již zaniklá, brána do dvora a další sousedící kandidát na zrušení, nesoucí pravděpodobně čp.188. Ještě dále, na nároží ulic Dostojevského a Mánesova muselo pak logicky ležet čp.187, jehož polozbořené torzo máme doloženo na předešlých snímcích.

«oOo»