Ulice‎ > ‎

Alešova

Alešova ulice vychází z náměstí Svobody zhruba západním směrem, přičemž kopíruje tok těchlovického (mlékárenského) potoka. Po opuštění obytné zástavby míjí zahrádkářskou kolonii a z ulice se mění v chodník, či spíše stezku pro pěší, která končí u mlékárenského rybníka pod ulicí Revoluční. Do doby poválečných změn se dnešní Alešova ulice zvala „Wiesengasse“ a název její prodloužené části (cesta mezi zahrádkami) se pak odvíjel od kapličky u silnice k Těchlovicím – tedy „Kapellenweg“. Vzhledem k rozdílnému pojmenování ulice na mapách (Alšova) oproti místnímu značení (Alešova), váhali jsme jaký název ulice použít. Jak to nakonec dopadlo, najdete zde.

Alešova - "rotunda"

http://goo.gl/ig7p8E                         http://goo.gl/ZKagIL
                        obr.308                                         obr.309 (8.5.2008)
Pokud bychom dnes pro cestu od supermarketu Lidl zvolili klidnější trasu ulicí Smetanovou, ohlašovalo by se nám hned od počátku místo styku zmíněné ulice s ulicí Alešovou jakoby příčně postaveným domem čp.555. V poválečných létech tato budova, spolu s přilehlou zahradou, sloužily jako mateřská školka. V patře pak hospodařila mládežnická organizace ČSM. Snímek vlevo byl pořízen cca v roce 1949 (max. do poloviny roku 1950), vpravo zas máme foto ze září 2008.

«oOo»

Alešova - č.p. 555

http://goo.gl/l6f0fphttp://goo.gl/DHQynl
              obr.525 (1949)                                      obr.526 (26.9.2008)

Pokud bychom dnes pro cestu od supermarketu Lidl zvolili klidnější trasu ulicí Smetanovou, ohlašovalo by se nám hned od počátku místo styku zmíněné ulice s ulicí Alešovou jakoby příčně postaveným domem čp.555. V poválečných létech tato budova, spolu s přilehlou zahradou, sloužily jako mateřská školka. V patře pak hospodařila mládežnická organizace ČSM. Snímek vlevo byl pořízen cca v roce 1949 (max. do poloviny roku 1950), vpravo zas máme foto ze září 2008.


http://goo.gl/gL9WN9http://goo.gl/okYpPc
               obr.527 (70.léta)                                obr.528 (26.9.2008)

Oproti předešlé dvojici záběrů nás černobíle oslovují přibližně léta sedmdesátá. Tou dobou se stále ještě čp.555 v Alešově ulici ozývalo dětskými hlásky, jásotem a radostným křikem. V létě 1989 dostala budova zateplující lamelové obložení, načež v listopadu2001 byly prostory, tou dobou již zrušené „školky v Alešovce“, přestavěny pro potřeby Lékařské záchranné služby. Ta zde pak začala fungovat od 14.1.r.2002. Čili s trochou nadsázky: radostný křik dětí vystřídaly méně radostné projevy pacientů.

«oOo»