Spolek vojáků a veteránů Stříbro

přidáno: 12. 6. 2014 21:05, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 13. 6. 2014 0:06 ]
Zdroj: "Kniha vzpomínek" Dinkelsbühl 1995 - překlad Pavla Chvátalová 2003
  Tento vojenský spolek vznikl v r.1871. Zakladateli a prvními členy byli: velitel Adolf rytíř von Streeruwitz, Josef Depauli, Karl Hoffmann, Philipp Hendl, Peczlinowsky, Ignaz Statzenberger, Franz Schuster, Brunschlik, Fröhlich Häckl, Hessler, Janda, Krippner, Peterzelka, Hauschild, Klienmond, Reiser, Krieglstein, Miesner, Köwer, Stephan Schredl, Löschl. Mnozí z nich byli též cleny Měšťanské obranné jednotky (der bürgerliche Schützenkorp). Tato jednotka tehdy zajišťovala klid, pořádek a jistotu ve městě. Kvůli nepokojům v roce 1878 obsadily rakouské vojenské oddíly Bosnu a Hercegovinu a v důsledku toho musely být chybějící části vojenských oddílů ve starých korunních zemích částečně vyrovnány vlasteneckými spolky. 
  Uniformy měly tehdejší vojenský střih: černé kalhoty, světlé košile - podobné Tyrolské zemské obraně - klobouk s chocholkou. Jako čapka sloužila černá důstojnická čepice vojska. Stupně hodnosti neznačily na zelených výložkách hvězdy, nýbrž rosety. Hlavní činností tohoto spolku bylo vytáhnout při státních událostech církevních svátcích a při pohřbech svých přátel. Hodnosti se volily každé tři roky. většinou aklamací. 

  V 1. světové válce téměř všichni členové spolku až na několik veteránů narukovali. Na dobu během války a těsné po ní práce spolku ustala. Jeho činnost se opět rozběhla teprve v roce 1923, dokonce pod novým názvem "Spolek vysloužilých vojáků" ("Verein gedienter Soldaten"). Také jejich uniformy doznaly změn. Namísto roset zdobily výložky dubové lístky, klobouk byl nahrazen placatou čepicí. Počet členů výboru spolku (dnes představenstvo nebo celopředstavenstvo) se zvyšil na 18 mužů. Velitelem byl zvolen Hans rytíř von Streeruwitz, jeho zástupcem se stal Anton Biebl členy výboru byli Tebensky, Wohl, Möhler, Leder, Kleinmond, Schöpf, Suda, Hromada, Hettler, Josef Kleinmond, Heinrich Fichtner, Willinger, Zeinar, Beranek a Kulhanek. V r.1936 si spolek opatřil vlajku. Vlajkonošem byl Josef Hettler, kmotrou vlajky paní Biebl. Tehdy čítal spolek 65 členů, z nich 7 bez uniformy. V době svěcení praporu vznikl spolek "Der Heimat Söhne im Weltkrieg" ("Synové vlasti ve světové válce"). Snaha zapojit do Spolku i veterány narazila na jejich stanovy a tak zůstali samostatní.
(zpracováno dle záznamů Josefa Kleimonda v "Der Heimatkreis Mies")