Zwerenz Ignaz

* 26. 10. 1856 v Tachově, † 06. 03. 1901 ve Stříbře
Četnický strážmistr Ignatz Zwerenz se narodil v Tachově a bydlel ve Stříbře č.p. 148 (Chebská, dnešní Benešova). Do historie našeho města se sice nezapsal významnými skutky na poli vědy či umění, domníváme se ale, že své místo v naší skromné rubrice si právem zaslouží, neb pro "klidný spánek" stříbrských občanů obětoval to nejcennější co máme - svůj život. Zahynul totiž při výkonu svého povolání dne 6.6.1901 v našem městském parku. Podrobnosti o této nešťastné události popisuje dobový tisk takto:

Noviny Westböhmische Grenzbote k události napsaly:

DNE 7. BŘEZNA PROBÍHAJÍCÍHO ROKU se ve Stříbře odehrála strašlivá věc. Již dlouhý čas bylo známo, že se ve zdejší prachárně ztrácejí zásoby střelného prachu. Když bylo na četnické stanici učiněno příslušné oznámení o těchto úbytcích, rozhodl se četnický mistr hlídačský, pan Ignaz Zwerenz z Tachova, viníka dopadnouti, což též učinil. Později se mu totiž zdařilo lupiče vypozorovati tak, že se vždy ukryl na nepozorovaném místě a jal se vyčkávati, zda se někdo neobjeví. Lupiči ke svým návštěvám užívali opuštěnou horskou štolu, kde bylo posléze nalezeno větší neb převážné množství ztraceného střelného prachu, zbývající část se jim však povedlo včas ukrýti jinde. Při opětovné návštěvě této štoly vhodil, obávajíce se vyzrazení totožnosti své, neboť četnický hlídač Zwerenz je právě překvapil, jeden z lupičův do hromady střelného prachu zápalnou látku, načež nastala obrovská exploze. Při této byli četnický hlídač Zwerenz a oba výtečníci, 19ti letí chlapci, řeznický pomocník Mottl a zámečnický pomocník Theim, roztrháni na kusy a zbytky jejich těl pohřbily uvolněné kusy skály. Výbuch byl natolik silný, že před štolou se nacházející četnický hlídač města Stříbra, pan Eichhorn a dva nádeníci, tito všickni vyčkávali na návrat četníka Zwerenze, neboť tento je sem povolal jako posilu, utrpěli četná poranění. Četnický mistr Zwerenz byl poctivý a řádný člověk. S utrpením tohoto odvážného muže a jeho pozůstalé rodiny, sestávající se z manželky a dvou dítek, hluboce soucítíme.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S ČETNICKÝM STRÁŽMISTREM IGNAZEM ZWERENZEM, rodilým Tachovanem, jenž ve Stříbře tak strašným způsobem o život přišel (naše zpráva v předchozím čísle tohoto listu) se uskutečnilo, dne 9. března probíhajícího roku, o třetí hodině odpolední v městě Stříbře. Tohoto se účastnilo státní neb tamní úřednictvo, několik spolkův neb společenstev a mnoho kamarádův, jenž na důkaz svého přátelství k zesnulému pochodovalo, společně s plzeňským četnickým setníkem u jízdy, panem Janeczkem, v čele smutečního průvodu, stejně tak též velké množství obyvatelstva ze Stříbra neb blízkého okolí. Také z našeho města Tachova se ráčili dostaviti rovněž příbuzní, přátelé a známí zesnulého, aby vyjádřili svou účast společně se všemi pozůstalými.