Streer Wilhelm H. von Streeruwitz

* červenec 1833 ve Stříbře, † 19. 1. 1916 v Houstonu, USA
Geolog Wilhelm H. von Streeruwitz se narodil ve Stříbře do známé stříbrské rodiny Streeruwitzů. Výše uvedené stránky uvádí, že jeho starší bratr byl náčelníkem štábu rakousko-uherské armády, lze tedy předpokládat, že byl bratrem plukovníka Hanse Streeruwitze. Studoval důlní průmysl na univerzitě v Praze, ale jak dlouho studoval a zda studia dokončil není známo. Do USA se vystěhoval kolem roku 1867. Zde byl zaměstnán jako inženýr-geolog v uhelných dolech v Pennsylvanii asi 9 let před svým příjezdem do Houstonu v Texasu (1876). Svého času se vrátil do rodné země k přijetí hraběcího titulu (?) když jeho starší bratr zemřel bezdětný (zřejmě H.K.S - pozn. překl.). Po "klečení u nohou" císaře Františka Josefa Streeruwitz přenechal vše svému synovci a vrátil se do USA se slovy: "Synovče, přenechávám ti vše a vracím se zpátky do Ameriky, kde již mám svůj domov".V Houstonu se seznámil s Edwinem Theodorem Dumblem a publikoval články v Geological and Scientific Bulletinu. Byl členem Texaské Akademie věd (Texas Academy of Science) od roku 1892 do roku 1899, stal se členem Houstonské přirodo-historické společnosti (Houston Natural History Society) a byl významným členem Texasko geologické a vědecké asociace (Texas Geological and Scientific Association). Když se stal Edwin Dumble ředitelem Geologického a minerálního průzkumu v Texasu (Geological and Mineral Survey of Texas), jmenoval Wilhelma von Streeruwitze jedním z geologů pro oblast Trans-Pekos. Dumbleho průzkum provedl první zakladní geologický průzkum Texasu a oblast Trans-Pecos je z velké míry prací Wilhelma Streeruwitze. V roce 1893, když byl legislativou geologický průzkum redukován byl z něho Steeruwitz uvolněn. Z Austinu se stěhuje do Houstonu kde žije až do své smrti v roce 1916.