Michl Viktor

* 24. 1. 1865 (62) v Róžance (okres Stryj v Haliči, dnes Ukrajina), † 7. 10. 1927 (25) ve Stříbře

Jako lékař a politik patřil dr. Michl k nejvýznačnějším osobnostem města Stříbra. Narodil se jako syn vrchního státního geometra. Později byl jeho otec přeložen do Čech. (Zde je nutno uvést, že prameny uváději i jiné místa narození a dat narození. Např. 24.1.1865 Gibacht – Pozorka či Rozanka in Böhmen. Stříbrská matriční kniha zemřelých však jednoznačně určuje rodiště jako „Rozanka in Galizien“ ).


Mladý Michl vychodil stříbrskou obecnou školu, vyššší státní gymnázium a v r.1891 (ve věku 26 let) dokončil v Praze studium medicíny na Německé Karlo-Ferdinandově univerzitě. Promován byl 18. července 1891. Během studií byl Viktor Michl členem Burschenschaft Teutonia Prag (nationalistická organizace sdružující německé studenty Karlo – Ferdinandovy univerzita a studenty Německé vysoké technické školy v Praze).
Zápis v Matrice doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1882–1892), folio 214, lékařská fakulta. Jako promotor je zde uveden profesor Dr. Eques de Maschka. 


Po absolutoriu praktikoval dr. Michl nějaký čas v nemocnici a později se usadil jako praktický lékař nemocenské pojišťovny ve Stříbře, kde si v r. 1892 otevřel lékařskou praxi.
25.8.1891 se dr. Michl, bytem Stříbro čp. 31, oženil s tehdy 29. letou slečnou Zdenkou von Streeruwitz (* 14.2.1862 ve Stříbře na náměstí v domě čp. 10). Po sňatku přesídlil do domu nevěstiných rodičů na Neuestadt čp. 250 / dnes Plzeňská, sídlo firmy Kalespol, s.r.o. 

Stříbro č.p.250                                                                                    Zdenka vom Streeruwitz

Z manželství pocházeli tři synové: Viktor (* 28.8.1892), Kurt (* 3.7.1894) a Rolf (* 25.9.1896). Zatímco se starší Viktor odstěhoval do Vídně, kde 6.1.1930 zemřel (38 let, krvácení do mozku), zůstal mladší Kurt ve Stříbře a v době sčítání v r.1921 bydlel se svojí manželkou Theresií a synem Karlem u rodičů. Zemřel 7. května 1931 (36 let) na plicní tuberkulozu. Nejmladší Rolf zemřel v roce 1900 ve věku čtyř let. 
Krajané rovněž vzpomínají, že Viktor Michl ovládal dobře stříbrský dialekt a byl mezi lidmi oblíben.
Do politiky vstoupil jako člen obecního zastupitelstva. V r.1907 byl zvolen do rakouské říšské rady jako nezařazený poslanec za obvod č.93 (Stříbro – Horšovský Týn – Kašperské Hory), později jako člen německých radikálů (Deutschradikale Partei). Jeho volba se pak opakovala v r. 1911 a ve funkci setrval až do r. 1918.

Byl zakládajícím členem Svazu Němců v Čechách (Bund der Deutschen in Böhmen). Jednalo se výrazně nacionalistický německý spolek, jehož cílem bylo „radami a činy podporovat národnostně ohrožené německé obyvatelstvo na území jazykové hranice“.

Od 2.7.1903 do 1.7.1906 stál také v čele dobrovolných hasičů ve Stříbře jako náčelník (viz foto).
Po vypuknutí I. sv. války zahájil 1.8.1914 dr. V. Michl každotýdenní přednášky jak pečovat o zraněné a nemocné, které byly údajně stříbrskými ženami a dívkami pilně navštěvovány.
Po skončení války v r.1918 nepatřil dr. Michl (stejně jako drtivá většina obyvatelstva německé národnosti) k těm, kteří uvítali vznik samostatné Československé republiky. Stal se zastáncem přidružení regionů s početnějším zastoupením obyvatelstva německé národnosti, k státnímu útvaru Německé Čechy (Deutschböhmen), jakožto provincie republiky Německé Rakousko (Deutschösterreich). V době od 21.10.1918 do 16.02.1919 byl také členem provizorního národního shromáždění tohoto útvaru.

25.6.1922 umírá ve věku 60 let jeho první manželka Zdenka.

Zápis ve stříbrské matriční knize zemřelých:
"25. června 1922 - Stříbro č. 250 - Michl Zdenka, rozená von Streeruwitz, manželka lékaře ve Stříbře č. 250, narozena ve Stříbře, manželka Viktora Michla, MUDr. ve Stříbře č. 250".
V další části matriky je jako příčina smrti uváděna degenerace srdečního svalu.Poděkování v novinách Mieser Zeitung za projevy soustrasti k úmrtí manželky z 1.7.1922
Nedlouho pote (již za 3 měsíce) se dr. Michl znovu žení a 30.9.1922 si jako 57. letý vdovec bere šestatřicetiletou Alžbětu (Elsu) Russovou (* 18.2.1886 v Berouně), dcerou inspektora státních drah v Plzni.


Matriční zápis o narození Alžběty Teresie Russové
Ze zápisu je patrné, že matka Alžběty Anna, roz. Mulzová pocházela ze Stříbra z čísla 147 (dnes Benešova).
Záznam o sňatku rodiču lze najít na http://www.portafontium.cz/iipimage/30069033/stribro-61_1280-o?x=-20&y=268&w=593&h=389


Na podzim 1927 onemocněl dr. Viktor Michl zánětem průdušek a 7. listopadu 1927 ve věku nedožitých 63 let zemřel. Jeho ostatky byly, jako prvního občana ze Stříbra, dne 11. 11. v Plzeňském krematoriu zpopelněny.

Parte text:
Zdravotní rada Dr. Viktor Michl bývalý poslanec Říšské rady, městský lékař, sanitní konzulent, člen a bývalý člen mnoha spolků a sdružení. Jako pozůstalí jsou uváděni manželka Elsa Michl, rozená Ruß, synové Ing. Viktor Michl, ředitel továrny ve Vídní a Kurt Michl, zemědělec ve Stříbře.
Pohřeb vypravoval První pohřební ústav Ig. Mourek, Stříbro (Husova č. 149), tisk Viktor Haßold ve Stříbře

Zápis ve stříbrské matriční knize zemřelých:

7. listopadu 1927 / Stříbro č. 250 / MUDr. Viktor Michl, městský lékař ve Stříbře č. 250, narozen v Rozanka, okres Skryj v Halič, manžel Elisabeth, rozené Russ z Berouna, okres Hořovice". Jako příčina úmrtí je v další časti matriky uváděn zánět průdušek. Zápis je doplněn poznámkou o kremaci, která proběhla 11.11.1927 v krematoriu v Plzni.

  Bylo by jistě snadné označit Dr. Michla za německého nacionalistu, ovšem v kontextu doby si je nutno uvědomit, že určité nacionalistické postoje byly tehdy celkem běžné jak na německé, tak na české straně. Z dnešního pohledu by bylo stejně tak možné označit za české nacionalisty řadu tehdejších vládních prominentů. V době, ve které žil, však Viktor Michl jistě patřil k stříbrským patriotům a mezi zasloužilé občany našeho města právem patří. Jako významný stříbrský občan by si snad od města zasloužil alespoň občasnou údržbu místa jeho posledního odpočinku, stávající stav je ostudný (a není bohužel z významných stříbrských osobností sám).