Scholz Ferdinand Karl von Rarancze

* 11. 12. 1856 Olchovce v Haliči , † 16. 4. 1922 ve Stříbře
  Ferdinand von Scholz, Edler von Rerancze byl důstojníkem rakousko-uherské armády, kde konci první světové války dosáhl hodnosti generálmajora. Sloužil hlavně u dělostřeleckých jednotek. Po dokončení základního vzdělání nastoupil na vojenskou technickou akademii, kterou dokončil roku 1877 a byla mu udělena hodnost poručíka a byl zařazen k 1. polnímu dělostřeleckému pluku (Feldartillerie-Regiment Nr. 1). 
  Do první světové války vstupoval Ferdinand Scholz v hodnosti podplukovníka jako velitel c. a k. polního dělostřeleckého pluku č. 33. Další velitelské funkce zastával u 11. Feldartillerie-Brigade, 42. Landwehr-Feldartillerie-Brigade a 59. Feldartillerie-Brigade. 
  Během první světové války se mu dostalo významné pocty, když se císař František Josef I. dozvěděl o jeho bojových akcích proti ruským jednotkám nedaleko vesnice Rarancze, která se nachází sevevýchodně od města Černovice na Bukovině, tak mu udělil titul Edler von Rarancze (šlechtic z Rarancze). Následně na to se jméno jeho rodiny změnilo na von Scholz Edler von Rarancze. Do hodnosti generálmajora byl povýšen 16.1.1918. 
  K 1. lednu roku 1919 byl generál penzionován a 16.4.1922 zemřel ve Stříbře v domě čp. 419 (Husova). Jak proč se generál Ferdinand Karl Scholz ocitl ve Stříbře se nám přes značnou snahu (Internet, Vojenský historický ústav, Vojenský historický archiv) zjistit nepodařilo. Od dotazu na vídeňský Válečný archiv bylo upuštěno vzhledem k ceně za vyhledávání dokumentů (30 € za každou započatou hodinu i v případě negativního výsledku).
Vztah generála F. Scholce ke Stříbru se časem přece jen vyjasnil. Podařilo se mi (KJa.) zjistit, že pan generál bydlel v onom čp. 419 
od listopadu roku 1918 až do své smrti a to v rodině své sestry Angely Komers, roz. Scholz.