Schober Karl

* 4. 11. 1900 ve Stříbře,  † 27. 6. 1972 Flossenbürg, SRN
Karl Schober - poslední německý majitel bývalého hotelu EVROPA
- se narodil ve Stříbře v domě na náměstí čp. 3/4 do rodiny hoteliéra - majitele hotelu "Zum weissen Löwen" Wenzela Schobera a jeho manželky Anny, roz. Klima z Horních Sekyřan.
Zápis ve stříbrské matrice narozených č. 68 uvádí na str. 72:  
Karl Schober, narozen 4. / pokřtěn 19. listopadu / křtil kaplan Otakar Vošahlík / katolík / pohlaví mužské / manželský syn / narozen ve Stříbře č. 3 / zkoušená porodní bába Barbora Hüttner ze Stříbra. Otec - Schober Wenzel, hostinský a majitel domu ve Stříbře č. 3, narozen v Sulislavi 5. července 1966, syn rodičů Wenzela Schobera, majitele hotelu ve Stříbře č. 3 a Kathariny, roz. Steiner ze Sulislavi, dcery hostinského. Oddáni 5. května 1895. Matka - Anna, roz. Klima, narozená v Horních Sekyřanech 19. června 1874 jako dcera Petra Klimy sedláka (majitel statku - v originále je Grundbesitzer - majitel gruntu) v Horních Sekyřanech č. 3 a Anny, roz. Schaffer z Horních Sekyřan č. 4. Jako kmotr při křtu je uváděn Wenzl Schober, majitel domu č. 3 ve Stříbře. 
   
 
Po absolvování základního vzdělání se v Karlových Varech vyučil číšníkem. V r. 1928 přebírá od svého otce hotel "Zum weissen Löwen" (U bílého lva) a vede ho spolu se svojí ženou Gretel, vyučenou kuchařkou (Margarete Schober, roz. Franta 4.2.1936 v Radějovicích). Hotel měl v té době 40 pokojů a 13 zaměstnanců. Na pokojích byla tekoucí voda, což tehdy nebylo tak zcela běžné. V manželství se narodily 3 děti: syn Heinz (nar. 12.3.1932 ve Stříbře, zem. 19.8.2010 v Mnichově), dcera Margareta (nar. 4.2.1936 ve Stříbře, provdaná Fischer, žije ve Flossenbürgu) a druhá dcera Linde (nar. 23.7.1939 v Chebu, žije v Mnichově). 

V roce 1930 byl Karl Schober nucen svůj hotel přejmenovat. Místo názvu "Zum weissen Löwen" zvolil pojmenování "Hotel Schober". Vyhověl tak nařízení z roku 1924, které vyžadovalo nápisy na veřejných budovách pouze v češtině. V místech s jinojazyčnou menšinou se připouštěly nápisy dvoujazyčné.

Roku 1936 je Karl Schober uváděn v hlášení stříbrské četnické stanice, která posílá svému nadřízenému Okresnímu velitelství seznam vozidel straníků SpD (Henleinova Sudetoněmecká strana). V hlášení se uvádí: Karel Schober, * 4.11.1900 ve Stříbře, ženatý, majitel hotelu, dříve DNSAP 1, nyni tajně a účinně u SpD, od r. 1928 vlastní čtyřsedadlové kryté vozidlo tmavě modré až černé barvy zn. Škoda, pozn. značky C-63.722, vozidlo řídí sám, jezdí do ciziny, propůjčuje auto funkcionářům SpD. Hlášení je datováno 18.9.1936
1 - Deutsche nationalsozialistiche Arbeiterpartei / Německá národně socialistická strana dělnická /, zakázána v r. 1933, členská základna většinou přešla do SpD.

V roce 1938 je Karl Schober prezentován na 9. místě kandidátky Henleinovy SdP (Sudetoněmecké strany) pro volby do obecního zastupitelstva.
Jako občan Německé říše nastoupil Karl Schober začátkem roku 1941 vojenskou službu ve Wermachtu. Skončil v dubnu 1945 v Praze jako řidič sanitky. Po návratu do Stříbra byl 13.6.1945 českými orgány četnictva zatčen a 18 měsíců držen ve věznici Plzeň - Bory pod vězeňským číslem D III/72. Hotel zabrala v květnu 1945 americká armáda. Rodina Schoberů byla nucena hotel opustit a přestěhovat se do domu Karlova bratra Richarda Schobera ve Stříbře čp. 163 (Mánesova). Později začala manželka Margareta pracovat pro Američany v hotelové kuchyni. 27. září 1945 prosí Margareta Schoberová Okresní správní komisi o propuštění manžela. Žádost zdůvodňuje loajálním chováním svého manžela, svým špatným zdravotním stavem a péčí o 3 nezletilé děti. K žádosti je připojeno potvrzení Spojeneckých expedičních sil, že hotel Schober je zabrán příslušníky 356 jednotky polního dělostřelectva US armády. 

Krátce na to se rodina dovídá, že se Američané chystají ze Stříbra odejít a rozhodnou se proto republiku opustit. Čeledín je koňským povozem odveze do v blízkosti Rozvadova a tam přejdou zelenou hranici. Jejich první zastávkou je obec Neukirchen u Georgenbergu v Bavorsku. Mají snahou dostat se do Flossenbürgu, kde žijí jejich vzdálení příbuzní. Cestu z Georgenbergu do Flossenbürgu (cca 11 km) absolvují pěšky. Nejmladší dceři bylo tehdy necelých 6 let.

Hotel ve Stříbře byl v říjnu1945 na základě Dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 zkonfiskován.

Po propuštění z vězení na Borech byl Karl Schober odsunut do obce Aicha Worm Wald v okrese Passov.

Své příbuzné našel prostřednictvím Červeného kříže v listopadu r. 1946 a na Vánoce téhož roku je rodina opět pohromadě. Karl Schober začíná pracovat jako obchodník se dřevem, později jako obchodní zástupce pily. V r. 1949 si pronajímá a později kupuje podnik "Casino", bývalou
kantýnu příslušníků SS, dozorců v přilehlém koncentračním táboře. Postupně podnik dovybavuje stoly, nádobím a dalším restauračním zřízením a v létě 1949 zde zřizuje restauraci a taneční vinárnu "Plattenberg".
V restaurační kuchyni pomáhá celá rodina a česká jídla mají u strávníku dobrý zvuk. Vaří se 2x denně až na 150 jídel. Podnik často slouží k pořádání svateb, podnikových či církevních setkání. V sále se promítají filmy a konají se taneční večery s dlouhohrajícími deskami. V polovině 50. let je do podniku zakoupena hudební skříň. V téže době však přichází zákaz tance z důvodu blízkosti bývalého koncentračního tábora. Zákaz však následně mnichovská vláda ruší s odůvodněním, že až na část koncentračního tábora zvaného "údolí smrti" má jít život dál.

V roce 1970 prodává Karl Schober z důvodů stáří podnik rodině Bischofů z Brém. Sám pak umírá o dva roky později. Spolu se svojí ženou Margaretou (zem. 28.9.1981) jsou pohřbeni na hřbitově ve Flossenbürgu, ve Spolkové republice Německo.

Tak se uzavírají osudy posledního německého majitele stříbrského hotelu, nazvaného po r. 1945 " Hotel EVROPA".
Poslední památkou na rodinu stříbrských hoteliérů, na rodinu Schoberů, je rodinný hrob na stříbrském hřbitově (4. hrob vlevo od hlavní brány -foto z červenec 2008).