Steiner Robert

* 5. 9. 1916 v Plzni, † 16. 11. 2004 v Praze
Otec Josef Steiner byl bankovním úředníkem, matka Marie, roz. Kubíková, byla vzděláním učitelka, zemřela r. 1918. Gymnasium vystudoval v Praze, kde také absolvoval Filosofickou fakultu Karlovy university, obor latina a němčina. Do čtvrtého roku jeho vysokoškolských studií připadlo uzavření vysokých škol za hitlerovské okupace, a proto přijal místo učitele na gymnasiích v Kostelci nad Orlicí a v Praze, po ukončeni okupace pak v Roudnici nad Labem a na soukromých jazykových školách (Praha, Plzeň). V roce 1945 byl totálně nasazen u OT-Eulalia-Hlubočepy. Dne 25. září 1945 se oženil s Milenou, roz. Scherlovou, rovněž dcerou bankovního úředníka. Po ukončení studií a prezenční vojenské služby (1. IV. 1946 – 31. VIII. 1946) působil na gymnasiu ve Stříbře (1. IX. 1946 – 31. VIII. 1949) a v Plzni (1. IX. 1949 – 31.VIII.1950) a po zrušení tohoto gymnasia jako učitel škol II. stupně tehdejšího stříbrského okresu (Černošín, Stříbro, Jezná) do 31. ledna 1956 (během této činnosti začal dálkově studovat matematiku na Pedagogické fakultě v Plzni). Pro jeho náboženské přesvědčeni byl s ním ukončen pracovní poměr ve školství a od 1. února 1956 do 30. dubna 1968 pracoval jako účetní na státních statcích (Úlice, Kladruby 1956 – 1962 a u Západočeských dřevařských závodů (Černošín). Od 1. května 1968 se vrátil k původnímu zaměstnání středoškolského profesora a působil na gymnasiích ve Stříbře, v Mariánských Lázních a v Plané a na Zemědělské technické škole ve Stříbře. V l. 1974–1976, kdy bylo jeho působení ve školství opět politicky nežádoucí, byl odborným referentem Krajské pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, vzhledem ke snížené pracovní schopnosti (po nemoci) na poloviční úvazek. Po odchodu do důchodu ještě pak nějakou dobu vypomáhal jako průvodce v klášteře v Kladrubech. Většinu života prožil ve Stříbře v domě č. p. 149 v dnešní Benešově ulici, na posledních pět let života získal se svou manželkou byt v domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova ul. 512. Zemřel v Praze 16. listopadu 2004, pohřben na Ústředním hřbitově v Plzni.