Pfrogner Anton

* 28. 9. 1886 v  Chotěšovičkách, † 1. 8. 1961 v Ottobrunu u Mnichova
Anton Pfrogner byl rakousko-uherský důstojník, československý politik německé národnosti, člen Německého svazu zemědělců a Německé nacionální strany, pak senátor Národního shromáždění ČSR za Sudetoněmeckou stranu (SdP). Později funkcionář NSDAP.

Anton Pfrogner se narodil 28. září 1886 v malé obci Chotěšovičky poblíž Pňovan, okr. Plzeň-sever, ležící na samé hranici s okresem Tachov. Navštěvoval reálku v Plzni a Plané, c. a k. kadetní školu domobrany a vysokou školu zahraničního obchodu ve Vídni.
Za první světové války působil jako důstojník v rakousko-uherské armádě, vedl bojové akce a byl zraněn. Byl vyznamenán oběma řády Signum Laudis, Vojenským záslužným křížem, Karlovým vojenským křížem. Po válce byl původně členem Německého svazu zemědělců, později přešel do Německé nacionální strany a nakonec do Sudetoněmecké strany. V parlamentních volbách v roce 1935 získal za Sudetoněmeckou stranu senátorské křeslo v Národním shromáždění. V senátu setrval do října 1938, kdy jeho mandát zanikl v důsledku změn hranic Československa.
Ve Stříbře bydlel ve Wassergasse (dnes Žižkova) čp. 67 Profesí byl ředitelem Skladištního družstva ve Stříbře (Lagerhaus Bund der Landwirte) a spoluvlastníkem obchodního domu (Landkaufhaus) na náměstí v čp. 62.
V září 1938 se stal náčelníkem štábu Sudeto-německého sboru dobrovolníků (Sudetoněmecký Freikorps).V letech 1938-1945 byl poslancem německého nacistického Říšského sněmu za NSDAP. Za války se v Sudetech angažoval v organizaci Reichsarbeitsdienst (Říšská pracovní služba) v Liberci.
V roce1945 byl krátce internován americkou armádou, pak přesídlil do Rakouska a později do Západního Německa, kde se angažoval v sudetoněmeckých vyhnaneckých organizacích. Zemřel 1. srpna 1961 hornobavorské obci Ottobrun.

Pozn. Ve Stříbře působili ještě i další pozoruhodní občané jména Anton Pfrogner: sládek místního pivovaru, který žil ve stejné době a Anton Franz Pfrogner, nadporučík císařských tyrolských myslivců, od r. 1918 čestný občan Stříbra. Jedná se o rozdílné osoby.