Eichhorn Otto

* 13. 2. 1891 ve Stříbře, †
Zdroje: Bakalářská práce NĚMECKÁ ARCHEOLOGIE V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH DO ROKU 1945 (Michaela Heklová)
           Městské muzeum ve Stříbře
           Stříbrský hřbitov
Otto Eichhorn se narodil ve Stříbře v domě čp. 141 (dnes Husova) jako syn policejního strážmistra Simona Eichhorna a jeho ženy Johanny, roz. Gruberové. Po absolvování zdejšího gymnázia vystudoval na pražské univerzitě germanistiku (jeho r. 1928 vydaná disertace byla věnována sudetoněmeckým nářečím) a na vídeňské se zabýval pravěkem. Ve svých článcích, které publikoval zejména v časopise Sudeta, se věnoval takřka výhradně pravěkým mohylovým pohřebištím ve stříbském regionu. Ve 30. letech prováděl četné archeologické výzkumy v okolí Stříbra, jejichž výsledky shrnul v roce 1937 v publikaci „Ausgrabungen des Museums der Stadt Mies von 1933 bis 1936 (Vykopávky muzea města Stříbra z let 1933 – 1936). Ve Stříbře též působil jako středoškolský učitel a ředitel místního muzea. Později se také zabýval mykologií.