Strziska Hans

* 29. 3. 1866 ve Stříbře, † 11. 11. 1922 ve Stříbře
Jako poslední člen staré stříbrské měšťanské rodiny se v domě čp. 34 (dnes Plzeňská) narodil Johann Heinrich Strziska. Jeho rodiči byli Střzischka Felix, měšťan a řeznický mistr a Veronika, roz. Schmutzlerová. Hans Strziska se stal v r. 1911 poslancem říšské rady za Německou agrární stranu. Ve funkci působil do r. 1918 a patřil k předním německým politikům ze západních Čech. Koncem listopadu 1922 renovoval malíř Karel Buchwald dva votivní obrazy původní rodiny Strzisků z let 1585 a 1635 a ty byly zavěšeny v děkanském kostele.
V dnešní době je možno obrazy spatřit ve stříbrském Městském muzeu.