Hanika Josef

* 30. 10. 1900 ve Stříbře, † 29. 7. 1963 v Mnichově (SRN - München)
Zdroje: 
  
  Etnolog Dr. Josef Hanika se narodil 30. října 1900 ve Stříbře. Na Německé univerzitě v Praze vystudoval germanistiku, národopis a slavistiku. Studium ukončil roku 1925. V roce 1927 zde získal titul PhDr. Ve stejném roce se stal učitelem na gymnáziu v Liberci a 1930 v Praze. Roku 1937 se habilitoval na Německé univerzitě v Praze v oboru německé archeologie a etnografie. 1938 – 1939 byl studijním radou v Chebu. Od roku 1940 zde budoval národopisné muzeum a místní vědeckou pobočku pro etnografii. 1942 byl řádným profesorem v Bratislavě. 1943 se stal profesorem etnografie na Německé univerzitě v Praze. Za války byl zvolen řádným a korespondenčním členem Německé akademie v Praze (dříve Společnost na podporu německé vědy a umění v Československu). 
  Od 1. listopadu 1938 byl členem NSDAP se členským číslem 6 667 675 a dále působil v následujících spolcích organizacích: NSDDB – Nazionalsozialistischer Dozentenbund, NSLB – Nationalsozialistischer Deutscher Lehrerbund, NSV – Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, VDA – Verein der Deutschen im Ausland, Nordische Gesellschaft. 
  V květnu 1945 byl v Praze zatčen a vězněn na Pankráci a v pracovním táboře, poté v rámci odsunu vyhoštěn do Bavorska.
  V roce 1951 , byl jmenován odborným asistentem a v roce 1955 profesorem na Ludwig - Maximilians - univerzitě v Mnichově . Vydal dvanáct knih a stovky článků v oboru etnografie a etnologie. Hanika byl členem mnoha vědeckých společností , mimo jiné od roku 1961Collegium Carolinum v Mnichově , členem představenstva asociace Adalberta Stiftera, předseda Institutu pro kulturní a sociální výzkum v Mnichově . Profesor Hanika zemřel 29. července 1963, ve věku nedožitých 63 let , v Mnichově 


Ċ
Dimitrij Tjunikov,
20. 5. 2014 23:24