Streer Ernst von Streeruwitz

* 23. 9. 1874 ve Stříbře, † 19. 10. 1952 ve Vídni
Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Streeruwitz

V poštmistrovském domě na stříbrském náměstí přišel 23. září 1874 na svět jako nejmladší syn zdejšího c.k. "dědičného poštmistra" (k.k. Erbpostmeister), poslance zemského i říšského sněmu a dlouholetého stříbrského starosty (1864-1890) Ernst Streer von Streeruwitz, v roce 1929 několik měsíců rakouský spolkový kancléř. Absolvoval gymnázium a poté studoval na Tereziánské vojenské akademii v Wiener Neustadtu (v roce 1895 byl poručíkem). Poté sloužil jako důstojník z povolání u dragounského pluku č.7 a na generálním štábu. V roce 1899 studoval na Válečné akademii, ale v roce 1900 těžce onemocněl a aktivní služby v armádě se musel vzdát. Poté studoval právo na Vídeňské univerzitě a po čtyři roky strojírensví na Technické univerzitě ve Vídni. V letech 1904 až 1913 byl ředitelem v Čechách se nacházející firmy Cosmanos AG. S počátkem 1. sv, války dobrovolně narukoval a povýšil na Rittmeistera. Jelikož byl na základě prodělné nemoci služby na frontovém poli neschopen, nalezl uplatnění na ministerstvu války. Zde se zasloužil o ochranu válečných zajatců. Za své zásluhy byl vyznamenán Řádem Františka Josefa (Franz-Josephs-Orden) , řádem Signum Laudis s válečnou dekorací a Železným křížem. V lednu 1919 se vrací k k práci v průmyslu. V roce 1925 byl generálním ředitelem Neunkirchner Druckfabrik AG. Od roku 1923 do 1934 byl poslancem rakouské národní rady (parlament) za CSP (křesťansko-sociální strana). Zde zastupoval mimo jiné zájmy rakouského průmyslu vedl různé poslanecké výbory. Podal zde také návrh zákona o bankovním ručení. Pracoval jako vládní zmocněnec při zhroucení centrální banky německých spořitelen v Rakousku a svojí činností zachránil vklady mnoha střadatelů. Poté ještě vedl reorganizaci hypotečních bank v Dolním Rakousku. Po odstoupení vlády Ignaze Siepela byl zvolen 4. května 1929 rakouským spolkovým kancléřem. Od května do září 1929 se pokoušel v čele své vlády zvládnout problémy rakouského hospodářství během počínající světové krize, ale v úřadu vydržel pouze 145 dní (do 25. září 1929), kdy se mu nepodařilo prosadit nové reformní kroky. Erns Streeruwitz byl jako odborník v průmyslu v letech 1927 až 1930 víceprezidentem a od roku 1930 do roku 1935 prezidentem Wiener Handelskammer. Vedle toho byl rovněž členem představenstva Svazu průmyslu a členem Společnosti přátel vídeňské technické univerzity. V roce 1938 zahájil studium státních věd na vídeňské univerzitě, v roce 1939 promoval coby Dr. rer. pol. Rodinná hrobka Streerů von Streeruwitz se nachází na městském hřbitově ve Stříbře, ale Ernst zde pochován není - viz popis u fotografie. Vzhledem k tomu, že u správy hřbitova je vedena jako hrob s nezaplaceným nájmem, je velmi pravděpodobné, že dojde k její likvidaci. V případě takto významného stříbrského rodu by to byl opravdu smutný konec.