Werunsky Emil

* 6. 4. 1850 ve Stříbře, † 25. 2. 1942 (x)
Zdroje:
Stříbro do roku 2000 - Bystrický, Rubášová
http://www.kohoutikriz.org/data/w_rokyt.php
http://www.shscms.cz/emapa/Plzensky-kraj/Stribro/
http://dejiny.nln.cz/archiv/2005/1/cech-nebo-nemec-
  Emil Werunsky se narodil ve Stříbře roku 1850 v domě čp. 152 (Benešova). Stal se profesorem německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v oboru všeobecných dějin a pomocných věd historických (r.1892). Za svého života byl označován za jednoho z nejvýznamnějších historiků Rakouska-Uherska. Je autorem řady samostatných a vcelku objektivních prací o době Karla IV., o papežství a o rakouských právních dějinách (např.: „Karl IV. und seine Zeit“ a „Österreichische Reichs- und Rechtsgeschichte“) - v roce 1878 se například zapojil do česko-německého sporu o národnost Karla IV., kdy k prvnímu dílu svých Dějin císaře Karla IV. a jeho doby z roku 1880 připojil Werunsky exkurz o jazykových znalostech Karla IV., napsaný prý již předtím, než došlo ke zmíněné polemice. Problematiku řeší zcela věcně, nedává přednost ani němčině, ani češtině a vyzdvihuje kosmopolitní ražení Karlovy bytosti. Své znesvářené kolegy označuje za příliš unáhlené v úsudku a soudí, že dějepisectví má koneckonců důležitější úkol, totiž poznat Karlovu individualitu, ne jeho národnost. Takový hlas byl ale v Čechách roku 1878 osamocený (cit Pavel Soukup - Dějiny a současnost). Roku 1916 obdržel Dr. Emil Werunsky titul c.k. dvorní rada. Zemřel 25.2.1942.
(x): Na stránkách http://www.kohoutikriz.org/data/w_rokyt.php a i v některých dalších pramenech je uváděn rok úmrtí 1930