Depauly Anton

* 30.4.1801 ve Stříbře (pravděpodobně - některé prameny uvádějí 7.6.1798), † 27. 4. 1866 ve Stříbře
Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Depauly
 Narodil se jako syn městského archiváře Johanna Depauly a Elisabethy, rozené Schmidt. V letech 1815 až 1826 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni, pravděpodobně za finančního přispění svého strýce, obchodníka ve Stříbře. Po deseti letech studií kresby a dějin malířství se ve Vídni oženil. V hlavním městě mocnářství působil jako historický malíř a portrétista. Namaloval zde portréty řady známých hudebních skladatelů, mimo jiné Franze Schuberta (viz. obr.) - obraz je zajímavý též tím, že je na něm Schubert zachycen bez brýlí. Okolo roku 1840 se vrátil do rodného Stříbra, kde se dále věnoval portrétování.
                                                                                                                                                                                                                 Franz Schubert (autor Anton Depauly)