Schödl Anna

* 3. 4. 1795 ve Stříbře, † 6. 6. 1870 ve Stříbře
Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Schödl
Anna Schödl byla v 19. století občankou města Stříbra (bydlela na stříbrském náměstí v domě čp. 7). Město po ní pojmenovalo uličku, jež se dnes zove "Na Výsluní". Neprovdaná Anna Schödl dostala od města tuto poctu, protože přispívala četnými dary kostelu, školám a také se zvlášť věnovala chudým ve městě. Už v roce 1859 nechala restaurovat tzv. "Boží hrob" a také později v závěti z 22.1.1868 určila, že roční obnos výnosu má sloužit na jeho údržbu. Též darovala sumu na vystavění zdi kostelního dvora. Dne 15.10.1860 udělila dvě stipendia pro dva pilné studenty ze Stříbra bez prostředků. Pro stříbrskou dívčí školu odkázala kapitál s podmínkou, že každý rok budou vzdělávána chudá děvčata v domácím hospodaření. Také reálná škola dostala obnos, aby každý rok byly zakoupeny učebnice pro chudé školáky. Všimla si, že mnoho školáků z chudších poměrů má špatné, nebo žádné boty a zaplatila práci ševcům, aby i tyto děti mohly chodit do školy v botách. Stříbrskému kostelu darovala roku 1862 postranní oltář bolestivé matky boží a cenný koberec pro schody k hlavnímu oltáři. Ještě v roce 1920 (a zřejmě i později) fungovala ve městě nadace nesoucí její jméno - viz zápis v ročence místního gymnázia o nákupu učebnic z prostředků nadace (viz obr).