Rodáci a občané

  Město Stříbro není velké rozlohou ani počtem obyvatel, přesto i ono zanechalo v historii naší země svoji nesmazatelnou stopu. Chod dějin zdá se plynouti samostatně a bez našeho přičinění, leč to je jen zdání. Dějiny a historii dotvářejí konkrétní lidé svými skutky, ať již dobrými a ku prospěchu celku, či zavrženíhodnými ku všeobecnému zmaru. I v našem nevelkém městě urodilo se dostatek osobností, jež se nesmazatelně zapsaly do historie, byť jen zdejší - lokální, či v širším, celostátním a mnohdy dokonce evropském rozměru. Někteří z těchto jedinců zde přímo spatřili světlo světa, jiní spočinuli k věčnému odpočinku na místním hřbitově, další se zdánlivě jen mihli městem v toku času, ale přesto ponechali svůj otisk ve tváři města Stříbra. Všem těmto rodákům a zasloužilým občanům našeho města bychom rádi věnovali následujících pár řádek. Vás vážení čtenáři žádáme o shovívavost, neb seznam těchto osobností nikdy nebude úplný, již vzhledem k relativitě tohoto pojmu. Budeme se jej ale snažit postupně doplňovat a za každý váš poznatek k doplnění stránky vám budeme vděčni.