Opevnění‎ > ‎

Opevnění vzor 37

Na počátku roku 1937 bylo rozhodnuto doplnit stávající provizorní opevnění postavené předešlého roku (LO vz. 36) souvislými pásy pevnůstek nového typu vz. 37, zvaných řopík (podle Ředitelství opevňovacích prací). Okolí Stříbra se týkala první linie s označením E-22 Stříbro s 53 pevnůstkami (44 typu A, 2 typu B, 1 typu C, 3 typu D a 3 typu E). Výstavbou byla po výběrovém řízení komise 15. května 1937 pověřena stavební firma Jenč, Hladeček a Kroft se sídlem v Plzni jako firma, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku (949 379,-Kč). Firma zahájila práce 18. června na pevnůstce č. 1 u Butova a dokončovací práce na úseku se protáhly až do jara 1938. Stavební materiál byl vykládán ve Stříbře, kde byl pro tento účel zbudován sklad.

Stavebně byly objekty řešeny tak, že střelba je situována do bočních paleb, kde musela navazovat na střelbu sousední pevnůstky a tím se vytvářela palebná přehrada, která měla zabránit postupu cizích vojsk do vnitrozemí. Z toho vyplývá, že objekty jsou stavěny tak, aby vytvářely linii, ve které na sebe obránci vzájemně viděli a tím také měli chránit střelbou jeden druhého. Tím se také liší od předcházejícího vzoru 36, který má vedenou střelbu přímo k  nepříteli a objekty se vzájemně nechrání.

   Typ A - Patřil k nejčastěji budovaným objektům. Jedná se o dvoustřílnovou pevnůstku, jejíž hlavní zbraně působily do boků a byly chráněny prodlouženou čelní stěnou tak zvanými uchy (odtud také německý název Ohrstände - ušaté postavení). Posádku tvořilo 7 osob, obsluhujících dva těžké nebo lehké kulomety. Podle rozevření os střílen ve stupních lze rozlišit varianty A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220.
   Typ B - Stejně jako typ A, je i objekt typu B dvoustřílnový. V tomto případě však jedna ze střílen působí bočně a druhá čelně. Osádka a stavební náklady byly v podstatě shodné jako u typu A.
   Typ C - Objekt typu C je velice jednoduché kulometné hnízdo minimálních rozměrů. Posádku tohoto objektu tvořil pouze střelec z kulometu a jeho pomocník. Jde o nejméně stavěný typ. Ve Stříbře je tento typ LO zastoupen pouze jedenkrát a to objektem raritně umístěným pod nejjížnějším obloukem starého mostu.
   Typ D - Typ D je v podstatě polovina dvoustřílnového objektu A. Velice často se vyskytoval ve dvojicích ( ve Stříbře jsou to objekty č. 17 a 18 v údolí Mže). Posádka byla tvořena čtyřmi muži.
   Typ E - Speciální objekt pro čelní palbu jednoho těžkého, nebo lehkého kulometu - jedná se o jakousi odolnější variantu typu C. Osádku tvořili čtyři muži.Ostatní typy F,G,H a K se ve stříbrském opevnění nevyskytly.