Opevnění‎ > ‎

Opevnění vzor 36

 V první etapě výstavby se měly opevnit nejdůležitější komunikační body na plánované linii. Pás pevnůstek nebyl v této fázi výstavby opevnění vůbec celistvý. V úseku od Jivjan po Krsov byl vytyčen úsek výstavby VII. Stříbro. Posléze byl tento úsek nakonec rozdělen na dva podúseky: VIIa. Stříbro-jih (Čerňovice - Jivjany) a VIIb. Stříbro-sever (Čerňovice - Krsov).

Úsek Stříbro - jih s pevnůstkami č. 1 - 32 byl zadán plzeňské stavební firmě Ing. Dr. Jaroslava Brčka dne 30. 7. 1936. Stavební práce v ceně 168 800,- Kč měly být hotovy do 17. října. Materiál na stavbu 32 bunkrů (10 typu A, 13 typu B a 9 typu C) byl dodáván vojenskou správou do stanic Stříbro a Nový Dvůr (Pňovany).

Při výstavbě opevnění v roce 1936 byly stavěny lehké pevnostní objekty označené jako Lehký objekt vzor 36 (LO vz.36). Lehké objekty vz.36 měly poměrně jednoduchou konstrukci: střílny směřovaly přímo k předpokládanému nepříteli a vnitřní prostor tvořila jedna místnost. Síla čelní stěny se střílnou se pohybovala od 50 do 60 cm, stropu byla 50 cm a týlové stěny byly silné 20 až 30 cm. Světlá výška objektu byla 195 cm.

Existovaly tři typy těchto pevnůstek. Typy „A“ a „B“ byly dvoustřílnové a lišily se pouze odolností. Typ B měl stěny o 10 cm silnější než typ A. Typ C byl třístřílnový a odolností byl shodný s typem B.

               typ A                            typ B                              typ C

obr.60 (původní zdroj: www.ropiky.net)VII.a/15/b

              obr.119 (12/2007)                                     obr.120 (7/2007)

  Objekt se nachází poblíž drážního domku nad tratí v úvozu u bývalého nadjezdu. Jako výzbroj byl v r. 1938 plánován v levé střílně lehký a v pravé střílně těžký kulomet. Vytýčen byl 27.8. a dokončen 17.10. 1936. Vlevo pohled na čelní stěnu přes železniční trať, vpravo týlová strana se záhozem a přístupovým okopem.


             obr.121 (3/2008)                                     obr.122 (3/2008)

Zbytky původního nadjezdu nad tratí v blízkosti LO č.15.

«oOo»

VII.a/16/a

             obr.369 (17.12.2007)                                 obr.370 (17.12.2007)

Objekt stojí za železničním viaduktem ve svahu nad cestou vedoucí po pravém břehu Úhlavky. Jako výzbroj byly plánovány 2 lehké kulomety (r. 1938). V rámci poválečné reaktivace byly původní střílny u těchto pevnůstek (vz. 36) zabetonovávány a ponechán pouze úzký průzor a objekty měly být využívány jako pozorovatelny. Umístěný tohoto objektu poskytovalo pouze omezený výhled a tak zůstaly střílny zachovány (viz obr.369).

«oOo»

VII.a/18/b

               obr.371 (14.2.2006)                                obr.372 (14.2.2006)

Objekt se nachází u odstavného parkoviště v areálu ČSAD Stříbro. Jako výzbroj byly plánovány (r.1938) v levé i pravé střílně těžké kulomety. Až do února 2008 byla stavba téměř celá zasypaná a okolí zarostlé náletovým křovím.


                   obr.373                                             obr.374

V rámci uvažovaného rozšíření parkoviště bylo v únoru 2008 okolí bunkru vyčištěno a zemina odstraněna až na základovou desku. Údajně se plánuje přesun objektu snad do vojenského muzea v Rokycanech.

«oOo»

VII.a/19/b

                 obr.375                                                 obr.376


                  obr.377                                              obr.378

Objekt byl postaven na zahradě bývalé restaurace „Na čerstvém vzduchu“ („Zur frischen Luft“) v dnešní Kladrubské ulici čp. 395.Jako výzbroj byly plánovány (r.1938) levá střílna – lehký kulomet, pravá střílna těžký kulomet.
Obr.375 - dobová pohlednice - úhel pohledu je směrován přes řeku na Kladrubskou ulici a tehdejší továrnu na koberce p. Justa (pozdějí Ohara) - tedy jižním směrem.
Obr.377 - týlová část objektu
Obr.378 - dnešní využití objektu

«oOo»