Opevnění‎ > ‎

Improvizované objekty

K celistvosti palebného systému linie nestačily jenom vybudované pevnůstky. Z taktických i stavebních důvodů musely být do systému paleb zahrnuty i některé budovy a objekty nalézající se poblíž nebo v sestavě linie. Jednalo se o improvizovaná kulometná stanoviště bez stavebních úprav budov s dostatečně silnými stěnami, které by se v případě potřeby využily. U Stříbra se jednalo o budovu strojovny bývalé elektrárny na Dlouhém tahu, vilu továrníka Justa u nádraží (čp. 502), skladiště železničních zásilek vedle nádražní budovy ve Stříbře a bývalou hájovnu nad železničním nádražím (čp. 534).

Improvizovaný objekt 16

IO16
obr.123

Náčrt situace umístění improvizovaného objektu č. 16


http://goo.gl/FU20Efhttp://goo.gl/ezV98a
                 obr.124                                                 obr.125

http://goo.gl/63MR0t

Kulomet umístěný ve strojovně, dnes již neexistující vodní elektrárny, měl pokrýt rozsáhlý mrtvý prostor před haldami. Na obrázku 250 je současný stav okolí bývalé elektrárny, dnes natolik zarostlé, že místo objektu nelze ani vyfotit ze stejného úhlu (elektrárna stála vpravo od betonových kvádrů).                obr.250 (2008)

«oOo»

Improvizovaný objekt 32

http://goo.gl/mzqLxH  http://goo.gl/zdowtN
                obr.126                                                   obr.127

Vlevo - Náčrt umístění improvizované objektu č. 32 v budově nádražního skladiště a jeho zakomponování do palebných úseků ostatních objektů LO.
Vpravo - Kladrubská ulice v úseku pod nádražím. Osamocená budova na horizontu je vila továrníka Justa, uvažovaná jako improvizovaný objekt č.33, mající chránit, na pohlednici též patrný, železniční most


obr.224

Náčrt situace umístění improvizovaného objektu č. 32

http://goo.gl/vEd7vBhttp://goo.gl/bzbQif
             obr.225 (12.08.2007)                                 obr.226 (12.08.2007)

Přístupovou komunikaci do Stříbra od jihozápadu v údolí pod vlakovým nádražím měl pomáhat zajišťovat kulomet, umístěný ve sklepním okénku bývalé skladištní budovy na nádraží Stříbro. Nynější stav po rekonstrukci skladiště.


http://goo.gl/rRzhbrhttp://goo.gl/m4Y8dW
             obr.227 (10.08.2007)                                obr.228 (10.08.2007)

Původní (viz náčrt situace), dnes již zazděný, vchod do sklepa.

«oOo»

Improvizovaný objekt 33

http://goo.gl/9G7J2J

Postřelovat železniční most na trati Stříbro – Milíkov, měl kulomet umístěný východně od mostu ve vilce továrníka Justa v nynější Tovární ulici čp. 502 (na pohlednici budova napravo od továrního komínu).

                   obr.364
http://goo.gl/feXaxI         http://goo.gl/gF5GYH
                 obr.366                                                 obr.365

«oOo»

Stavební dozor

http://goo.gl/Z49S1nhttp://goo.gl/HBPVDP
                 obr.367 (1933-37)                                obr.368 (22.8.2007)

Na odborné provedení prací a dodržení všech pokynů vojenské správy při stavbě opevnění dozíral vojenský stavební dozor, tvořený důstojníkem a několika vojáky základní služby, zpravidla se stavebním vzděláním. Sídlo velitele vojenského stavebního dozoru bylo v patrovém domě čp. 698 v dnešní Sokolské ulici. V roce 1938 byl velitelem vojenského stavebního dozoru škpt. pěch. Řebíček

«oOo»