Opevnění

  Oblast Stříbra a jeho okolí představovala součást hlavního obranného postavení naší armády v západních Čechách. Jejím cílem měla být obrana průmyslového centra Plzeň (tzv. „Plzeňská čára“). Události spojené s přípravou a vybudováním těchto obranných staveb význammně zasáhly do historie města Stříbra.
  V okolí města i městě samém se můžeme setkat se třemi typy opevnění, o kterých pojednáme v samostatných kapitolách. Naše stránky si nekladou za cíl podat vyčerpávajícím způsobem informace o všech objektech opevnění v okolí. Chceme pouze připomenout, že i tyto stavby jsou nedílnou součásti našeho města. Zájemce o tuto problematiku odkazujeme na specializované weby - např.: www.ropiky.net 

Mapa postavených, plánovaných a dnes již neexistujících objektů obou vzorů ve Stříbře a okolí.


Literatura a prameny:
  • FRANČÍK J. a kol.: Plzeňská čára, Dvůr Králové 2001
  • BEDNÁR V.: Opevnění na Stříbrsku vybudované v letech 1936 – 1938, Stříbro 2001
  • J. Lakosil, T. Svoboda, L. Čermák: Ukradené pevnosti, vydavatelství Mgr. Aleš Horák 2007
  • Lakosil Jan, Svoboda Tomáš, Čermák Ladislav: … VZPOMÍNKA NA MNICHOV 1938 - ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ VE FOTOGRAFII vydavatelství Mgr.Aleš Horák 2008
  • www.ropiky.net
  • www.bunkry.cz
Foto: Janda K., Kamenský T., Pitoňák J., Samec F., Svoboda M.