Novinky‎ > ‎

Další identifikovaný snímek

přidáno: 5. 5. 2015 7:10, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 5. 5. 2015 7:10 ]
Pan Václav Balík identifikoval další snímek z oddílu "Neznámé snímky". Jedná se zcela nepochybně o zříceninu hradu Flossenberg v SRN, nedaleko našich hranic (http://www.mapy.cz/s/hLly). Pan Balík nám rovněž zaslal srovnávací snímek (vpravo) z doby, kdy se pod hradem nacházel koncentrační tábor (http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Flossenb%C3%BCrg), ve kterém zahynulo na 30000 lidí, z toho 3784 občanů Československa. 
Při bližším zkoumání fotografií skalnatého útvaru na místě zříceniny hradu Šelmberk u Lesné a tohoto snímku, si lze povšimnout tří osob (na prvním snímku na skále a na druhém na  louce v popředí hradu Flossenberg). Je celkem pravděpodobné, že se jedná o stejné turisty a snímek tedy pořídil stejný autor.

Zřícenina hradu Flossenburg - snímek identifikoval pan Václav Balik - děkujeme.


Comments